Ballina BreadCrumbTrailer Agjencitë BreadCrumbTrailer Agjencia Shtetërore e...

Agjencia Shtetërore e Arkivave (ASHA)

1. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është organ qeveritar, e cila organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë në të gjithë rrjetin arkivor të vendit e cila kryen detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara në Ligjin nr. 04/L-088 për arkivat shtetërore (Gazeta Zyrtare, nr. 04, 19 mars 2012) dhe Rregulloren përkatëse për organizimin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave.

2. ASHA kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në  fuqi si dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri. 

Prapa

Agjenda ditore

31 korrik 2014

Bordi Drejtues i Peticionit  mban konferencë për shpalljen e rezultateve të nënshkrimeve të peticionit “Kërkojmë Drejtësi Ndërkombëtare për Gratë e Dhunuara gjatë Luftës së fundit në Kosovë.”

Vendi: Ndërtesa e Qeverisë – salla e konferencave

Koha: 11:00

Shkruaj Kryeministrit