Ballina BreadCrumbTrailer Agjencitë BreadCrumbTrailer Agjencia Shtetërore e...

Agjencia Shtetërore e Arkivave (ASHA)

1. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është organ qeveritar, e cila organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë në të gjithë rrjetin arkivor të vendit e cila kryen detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara në Ligjin nr. 04/L-088 për arkivat shtetërore (Gazeta Zyrtare, nr. 04, 19 mars 2012) dhe Rregulloren përkatëse për organizimin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave.

2. ASHA kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në  fuqi si dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri. 

Prapa

Agjenda ditore

19 prill 2014

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi dhe ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Blerand Stavileci, do të takohen dhe do të bashkëbisedojnë për investimet dhe problemet sektoriale me rreth 200 pemëtarë në fshatin Kovragë të komunës së Istogut.

Koha:
11:00
Vendi:
Fshati Kovragë, Lagja Blakaj

Shkruaj Kryeministrit