Ballina BreadCrumbTrailer Agjencitë BreadCrumbTrailer Komisioni për Hetimin e...

Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA)

1.    Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike, në Zyrën e Kryeministrit, është themeluar në bazë të Ligjit Nr. 03/L- 051 për Aviacionin Civil. KHAIA është përgjegjëse për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve në aviacion brenda Kosovës ose ku përfshihen avionët e regjistruar në Kosovë, kudo qofshin ata.

2.    KHAIA është e autorizuar që të kërkojë nga cilido autoritet publik i Kosovës dhe/ose person privat ose organizatë në Kosovë që t’i japë asaj përkrahjen e nevojshme për kryerjen e një hetimi të përcaktuar me ligjin për aviacionin civil ose një hetimi i cili kërkohet sipas një marrëveshje ndërkombëtare ose organizate ndërkombëtare të aviacionit.

3.    KHAIA është në shërbim të plotë dhe emergjent, ku cdo njoftim për ndonjë aksident apo incident mund të lajmërohet në numrin kujdestar ose nëpërmjet postës elektronike:

KHAIA info:
Tel: +377 45 356 666:
E-mail: [email protected].

4. Numri i  anëtarëve të KHAIA-së  është 3(tre) , njëri prej të cilëve është Kryesuesi i KHAIA-së.

KHAIA është e përbërë prej:

Mirsim Beqiri, kryesues i KHAIA-së

[email protected]

Arben Dika, anëtar i KHAIA-së
[email protected]

Arben Gashi, anëtar i KHAIA-së
[email protected]

Prapa

KOSOVO IN UNESCO