Naslovna BreadCrumbTrailer Generalni sekretar BreadCrumbTrailer Kancelarije BreadCrumbTrailer Kancelarija centralne uprave

Kancelarija centralne uprave

1. Kancelarija centralne uprave je odgovorna za sveobuhvatnu administrativnu oblast delovanja  Kancelarije premijera.

2. Kancelarija centralne uprave je odgovorna za predlaganje politika u oblasti administracije i sprovođenje politika koje se tiču adinistracije Kancelarije premijera.

3. Kancelarija centralne uprave ima sledeće zadatke i odgovornosti:

3.1. koordiniše, upravlja i pruža administrativne usluge svim jedinicama i organima u okviru Kancelarije premijera;

3.2. odgovorna je za pružanje administrativnih usluga u kadrovskoj oblasti, kao i za upravljanje osobljem Kancelarije premijera u skladu sa Zakonom o državnoj službi i drugim zakonima koji su na snazi, a koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima;

3.3. pruža zajedničke usluge celokupnom osoblju Kancelarije premijera;

3.4. stara se o održavanju opreme i pruža usluge informacione tehnologije i telekomunikacija;

3.5. obezbeđuje usluge prevođenja i lekture

3.6. vodi računa o funkcionisanju logistike, transportu, skladištima, kancelarijskom materijalu, dokumentaciji i infrastrukturi Kancelarije premijera.

4. obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonom, kao i zadatke koje su odredili  generalni sekretar Kancelarije premijera i premijer;

5. Broj zaposlenih u Kancelarija centralne uprave je 20 (dvadeset) civilnih službenika, i to:

5.1. direktor Kancelarije;

5.2. šef divizije za ljudske resurse;

5.3. šef divizije za IT;

5.4. viši službenik za osoblje.

5.5. rukovodilac jezičke divizije;

5.6. administrator baze podataka,

5.7 .administrator sistema.

5.8 .administrator mreže;

5.9 .stručnjak za  IT podršku;

5.10. dva (2) visoka službenika za prevod albanski / engleski,

5.11. visoki službenik za prevod albanski / srpski;

5.12. visoki službenik za logistiku;

5.13. rukovodilac jedinice za transport

5.14. četiri (4) službenika za transport / vozača;

5.15. magacioner / prijem;

5.16. administrativni asistent.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO