Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Premijer Mustafa uputio telegram saučešća podom smrti delegata Skupštine Kosova ’90 -ih godina, Kadrije IsmajliPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 5 januar 2017

Premijer  Republike Kosova Isa Mustafa, izrazio je saušečče  porodici Ismajli  pododom  smrti delegata Skupštine Kosova u ‘90-ih godina, Kadrije Ismaili.

U telegramu, premijer Mustafa je izrazio najskrenije   saučešće  porodici  Ismaili, delegatima tadašnje  Skupštine i tadašnjem  predsedniku  Skupštine, Ilaz Ramajli.

Tim povodom, premijer Mustafa naglasio da gospodja   Ismaili i drugi delegati Kosova, u najtežim vremenima su dali  istorijski  doprinos usvajanjem  Deklaracije 2. jula i Kačaničkog  Ustava, potvrđujući snažnu  volju naroda Kosova za slobodu, nezavisnost i demokratiju.

Premijer Mustafa je izrazio poštovanje Vlade Kosova za sve one žene i muškarce koji su doprineli na bilo koji način ostvarivanju  težnji  građana Kosova za  stvaranje  nezavisne  i suverene države Kosovo.

Poslanici  Skupštine Kosova, uključujući i gospodju  Kadrije Ismaili, koji su proglasili   Ustavnu deklaracija o nezavisnosti Kosova 2. jula 1990. godine i usvojili  Ustav Republike Kosovo 7. septembra 1990. godine u Kačaniku odlikovani su  "Zlatnom medaljom nezavisnost" od strane  istorijskog predsednika Kosova, dr Ibrahima Rugove, 2. jula 2004. godine.

05.01.2017 09:41
Natrag

Dnevni agenda

21 februar 2018

1.Premijer Ramush Haradinaj učestvuje na seminaru: “Posvečenost politika  i uključenje zajednica Roma i Aškalija u Kosovsko društvo ”.

MESTO: Zgrada Vlada (sala P38)
VREME: 09:00

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO