Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova je održala svoju redovnu sednicu

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 14. mart 2017

Vlada Republike Kosova, je na čelu sa premijerom Isa Mustafa, održala svoju redovnu 137-u po redu sednicu, na kojoj je usvojila jedan nacrt zakona, dokumenta i druge odluke iz oblasti svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti.
Prva tačka koja je dobila odobrenje kabineta Vlade je nacrta zakona o privrednim društvima. Razlog za izradu ovog nacrta zakona je potreba za usklađivanjem postojećeg izmenjenog i dopunjenog zakona o privrednim društvima sa zakonodavstvom EU u skladu sa zahtevima sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i plana za implementaciju za SSP.
Drugi razlog za izradu ovog zakona je da se poveća zaštita malih investitora u korporacijama i unapredi dalje pojednostavljenje procedura za registraciju trgovačkih društava na osnovu zahteva iz metodologije Svetske banke za izveštaj o poslovanju.  

Vlada je usvojila odluku o izmeni odluke Vlade br. 06/17 od 07.03.2015, kojom se omogućava da članovi privrednih komora, dela Saveta Kosova za finansijsko izveštavanje na osnovu člana 13. Zakona 04/L013 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji, budu birani rotacijom, sa mandatom od  godinu dana, u skladu sa mandatom registracije privrednih komora koje rade na Kosovu i koje su članovi Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj
 
Odobrenje kabinetaVlade je dobila i inicijativa za pregovore Sporazuma o dodatnom finansiranju projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj, između Republike Kosova i Međunarodne asocijacije za razvoj. Ministarstvo finansija na zahtev Ministarstva poljoprivrede je pokrenulo postupak za pregovaranje finansijskog sporazuma u obliku kredita Svetske banke u iznosu od skoro 20 miliona evra za projekat za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ministarstvo završava projekat finansiran od strane Svetske banke, koji će biti zaključen u junu ove godine .
Ovo Ministarstvo ocenjuje neophodnim nastavak finansiranja za iste  delatnosti, ali sada dodaje jednu komponentu za rehabilitaciju sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta kroz sistem Radonjić
u Dukađinu. Ovaj projekat ima sledeće ciljeve: da poboljša objektivnost i pristup tržištima za poljoprivrednike u sektoru hortikulture i stočarstva i da konsoliduje institucionalne kapacitete Ministarstva poljoprivrede. 

Vlada je odobrila inicijativu za usvajanje dodatnog Protokola br 5, o sporazumu za izmenu i članstvo u Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi. Ovaj protokol će nakon ratifikacije od strane zemalja članica biti sastavni deo sporazuma CEFTA.
Pregovori ovog protokola su odgovor na ponovljene zahteve poslovne zajednice za stvaranje podsticaja i eliminisanje nepotrebnih prepreka u trgovini između zemalja CEFTA. Ovaj protokol će stvoriti dodatne garanciju za kosovske izvoznike u trgovini sa zemljama u regionu i dalje olakšice u procedurama. 

Odobrenje vlade je dobila i preliminarna odluka o eksproprijaciji u javnom interesu privatne, komunalne i društvene imovine koje su predmet izgradnje „Industrijske ekonomske zone“ naspram Biznis Parka u Glogovcu, odnosno, katastarska zona u Sankocu kao i preliminarna odluka o eksproprijaciji za javni interes nepokretnosti koje su predmet izgradnje stalnih objekata integrisanog upravljanja granicom IBM, granični prelazi: Brnjak, Merdare i Mutivoda.
 
Podrška je takođe pružena i koncept dokumentu za građevinsko zemljište. Preko ovog koncept dokumenta će biti jasno definisano pitanje vlasništva nad građevinskim zemljištem, povezivanje vlasništva zemljišta i vlasništva nad objektom u cilju stvaranja neke vrste svojine, regulisanja održivog upravljanja građevinskim zemljištem, uključujući načinu utvrđivanja građevinskog zemljišta, zaštita imovinskih prava vlasnika u građevinskoj zoni. Takođe, kroz ovaj proces će se omogućiti usklađivanje našeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa zakonodavstvom Evropske unije i samim tim jačanju i zaštita ljudskih prava i jačanje tržišne ekonomije.

I odluka o dodeli sredstava za projekat "Nabavka opreme za toksikološku laboratoriju", je dobila odobrenje kabineta Vlade.     

Na današnjoj sednici je usvojena odluka za dodelu sredstava za funkcionisanje programa za odštetu žrtava zločina. Kroz ovaj proces će se omogućiti finansijska nadoknada za žrtve zločina, odnosno žrtvama pojedinih kategorija krivičnih dela , uglavnom ubistva, trgovine ljudima, silovanje, seksualno zlostavljanje dece, krivična dela koja spadaju u delokrug zakona o zaštiti od nasilja u porodici
 
Vlada je takođe usvojila svoj treći izveštaj o planiranju i sprovođenju „ klauzule za investicije, koja uključuje nove projekte koji su odobreni od strane Nacionalnog saveta za investicije. Ovi projekti su odobreni u februaru ove godine i uključuju izgradnju Nacionalnog stadiona, snabdevanje sa opremom za bolničke službe na celom Kosovu i poboljšanje kanalizacione mreže u Gračanici i Štimlju. Sa ova tri projekta, ukupan broj projekata koji se očekuje da bude finansirani kroz “ Klauzulu za investiranje „je dostigao broj od 19 i njihov ukupan iznos je 1.2 milijarde evra.   
Kabinet Vlada je takođe obavešten o izveštaju o učinku prihoda i rashoda za period januar-februar 2017. godine.
 
Kabinet Vlade je takođe informisan o sastanku pod komiteta SSP za poljoprivredu i ribarstvo, koji će biti održan 21. marta u Briselu. Pod komiteti su deo zvaničnih struktura za praćenje i implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na sastanku će se diskutovati o progresu  u sprovođenju reformi, uključujući i zaključke iz prošle godine, kao i  izazovima i merama, koje trebaju biti preduzete za sprovođenje kriterijuma i dalje približavanje sa politikama EU u sektorima bezbednosti hrane, poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, kao i ribarstva.
 
Tokom sastanka se takođe govorilo i susretu koji je imala ministarka za evropske integracije sa direktorkom Evropske komisije za zapadni Balkan, g-đom Genoveva Ruiz Kalavera, sa kojom je razgovarala o važnosti implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, o sprovođenju evropske agende reformi, kao i o značaju liberalizacije viza, dostignućima Vlade i institucija u ispunjavanju kriterijuma kao i o značaju koji ima prolaz razgraničenja u Skupštini.
"G-đa Calavera je pohvalila posvećenost Vlade u okviru evropske agende reformi i istakla je da je  Evropska komisija zabrinuta zbog  zakona o platama, i njen zahtev je bio da ovaj zakon zajedno sa Zakonom o civilnim službenicima i onim o javnoj upravi budu zakoni koji će u paketu proći u procesu razmatranja i u koordinaciji sva tri zajedno uputiti u Skupštinu, kako se ne bi razdvojili i da ne prouzrokuju zabunu dok se tretiraju i ne raspravlja  o njima u našim institucijama ", rekla je ministarka Ahmetaj.
 
Nakon rasprave o ovom pitanju, premijer Mustafa je rekao da je postavljen uslov,  da kada budu usvojeni u Skupštini, ova tri zakona budu usvojena u paketu. 
"Pošto smo još u početnoj fazi sa druga dva zakona, ne možemo držati kao taoca Skupštinu sa Zakonom o platama, ali bi bilo dobro da se obratimo parlamentu i donesemo odluku da ga povučemo iz  Skupštinske procedure, da zakon o platama zadržimo do pripreme ova druga dva zakona i ako postoji potreba za usklađivanjem između njih da se to izvrši. Dok, što se tiče teksta mislim da je zakon potpuno u redu. Tabelarni deo se može uskladiti sa ova druga dva zakona i treba da nastojimo da ih što pre kao paket procesuiramo parlamentu. Pošto se prilično raspravljalo o pitanju javnih preduzeća, različitim agencijama koje nismo uspeli  da uredimo dovoljno sa Zakonom o platama koji je poslat, bilo bi dobro da istovremeno mislimo da i to pitanje  najbolje uredimo, kako bi odmah zaključili sve naše ciljeve koje imamo za  regulisanje plata i horizontalno usklađivanje ova tri zakona ", rekao je premijer Mustafa zahtevajući povlačenje Zakona o platama iz postupka u Parlamentu  i da ubrzamo rad na druga dva zakona, na onom o civilnim službenicima i o organizaciji javne uprave, kako bi se uskladila sva tri odjednom, i da se u saradnji sa kancelarijom EU procesuiraju Skupštini. 

Ministar finansija je takođe obavestio Vladu Kosova o odluci Odbora MMF-a o drugom i trećem preispitivanju programa, uz konstataciju da su ispunjeni svi uslovi koji su bili u programu. Kao rezultat dostignuća danas je isplaćeno 100 miliona evra  u državni budžet, koji idu na direktnu podršku budžetu za troškove koji se smatraju potrebnim. 

Premijer Mustafa je okvalifikovao ovu vest kao veoma dobru vesti, uz napomenu da je 100 miliona evra veoma veliki i vredan iznos, i dokaz o ispunjavanju kriterijuma MMF-a od strane ove vlade, pre svega. "To je veoma važna materijalna vrednost, ali i značajna vrednost rada koji je izvršen", rekao je premijer Mustafa.

Prvi zamenik premijera, Hajredin Kuči, je čestitao ministru Hotiju i drugim ministarstvima na obavljenom radu, navodeći slučaj zakona o veteranima, za koji je rekao da je imao potpuno razumevanje udruženja proizašlih iz rata, ministra Abrashija  i Skupštine Kosova, čije upravljanje je donelo uspeh kome se danas svi raduju.
"Mislim da ćemo sa takvom dobrom koordinacijom u budućnosti imati takve projekcije koje zadržavaju finansijsku stabilnost naše zemlje, ali i održavaju međunarodno partnerstvo. Naravno pitanje finansija ponekad naspram pritiska javnosti,  nije lako održati, ali je disciplina ta koja na kraju dovodi do uspeha. Čestitam svima koji su se angažovali dajući takav doprinos ne samo u finansijskoj oblasti što ima mnogo uticaja na nas. Iznos od 100 miliona zahteva uticaj i u disciplinovanju stabilne države u finansijskim politikama ", rekao je zamenik premijera.

Ministar za javnu upravu, Mahir Yagcilar je obavestio kabinet da je danas održao sastanak ministarskog saveta za reformu javne uprave, kome je pristvovala  sama ministarka za evropske integracije, Mimoza Ahmetaj. On je pozvao na neophodno učešće ministarstava na ovom sastanku, zbog činjenice da su to odluke koje moraju biti procesuirane u Vladi.   Ministarka trgovine i industrije, Hikmete Bajrami, je govorila  o svojoj poseti Sarandi, u okviru intenziviranja ekonomske saradnje. Ona je rekla da je Ministarstvo trgovine i industrije u potpunoj saradnji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj, turizam, trgovinu i industriju Albanije, sa opštinom Saranda i albanskom ambasadom u Prištini izvršila posetu u pratnju  20 preduzeća sa Kosova, među kojima je  bilo proizvođača, građevinaca predstavnika sektora hotelske i turističke privrede. Ona je rekla da su tokom ove posete održani veoma plodni sastanci sa ministarkom za ekonomski razvoj, turizam, trgovinu i industriju Albanije i sa predsednicom opštine Saranda, koji su bili deo ove posete. Ministarka Bajrami je na kraju rekla da je na kraju posete potpisano 3 ugovora o prodaji vina koje se proizvodi na Kosovu, kao i ugovor za isporuku lekovitog bilja iz Agroprodukta u Istoku. 

14.03.2017 23:31
Natrag

Dnevni agenda

19 februar 2018

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SA

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SAMO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

MO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO