Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Premijer Mustafa u Sarajevu: Republika Kosovo je posvećena regionalnoj saradnji, o unutrašnjim pitanjima ne diskutuje sa Srbijom

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Sarajevo, 16. mart 2017  

Premijer Republike Kosovo, Isa Mustafa, je učestvovao na Samitu premijera Zapadnog Balkana, poznatog kao " Zapadni Balkan 6, koji je održan u Sarajevu.  

Na sastanku su pored premijera Mustafa bili i komesar EU za evropsko susedstvo i pregovora za proširenje, Johanes Han kao i premijeri Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije i italijanski ministar spoljnih poslova Alfano.  

Premijera Mustafu je dočekao na otvaranju Samita bosanski kolega, Denis Zvizdić.
 
Nakon toga je, premijer Mustafa učestvovao na Samitu, gde je prisutnima predstavio dostignuća Republike Kosovo, i izrazio stavove  o daljim euro-integracionim procesima Republike Kosovo i regiona.   Premijer Mustafa je naglasio da Kosovo nastavlja da se zalaže za program regionalne saradnje.
"Zainteresovani smo da olakšamo našu trgovinsku i ekonomsku saradnju, da eliminišemo, pojednostavimo birokratske procedure i nađemo najpogodnije načine za integraciju na jedinstvenom evropskom tržištu. Cilj Kosova je da bude deo evropskog tržišta, dok je sa zemljama Zapadnog Balkana da pojednostavi i unapredi ekonomsku i trgovinsku saradnju. Zajedničko tržište, na koji se insistira, bilo da je ono  jedinstveno evropsko, ili tržište zapadnog Balkana ne može da funkcioniše bez slobode kretanja i za Kosovo, bez liberalizaciju viza ", rekao je između ostalog premijer, govoreći o dostignućima Kosova i trgovinskim statistikama koje potvrđuju regionalnu saradnju.
 
Premijer Mustafa je dalje govorio i o žalbi biznisa zbog dodatnih postupaka sa pojedinim zemljama, koji stvaraju nove troškove.  "Smatram da je ekonomska saradnja u zemljama Zapadnog Balkana od ključnog značaja za postizanje mnogih ciljeva koji su postavljeni u okviru Berlinskog procesa", rekao je premijer, tražeći da se da prednost nekim specifičnim aspektima koji se odnose na olakšavanje ekonomske saradnje. 

Dalje, govoreći o saradnji među zemljama u regionu, premijer Mustafa je rekao da Kosovo ima veoma dobre odnose sa većinom zemalja u regionu, govoreći i o dijalogu između Republike Kosovo i Srbije u kome posreduje EU.
 
U međuvremenu, premijer Mustafa je odgovorio na nekoliko pitanja koja su pokrenuta na ovom sastanku od strane srpskog premijera Vučića, učinivši jasnim da su to unutrašnje stvari Republike Kosova i da neće razgovarati o tim pitanjima sa njim. 
"Neka pitanja koja je danas otvorio Vučić, smatram da su unutrašnje stvari Kosova, u kojima Kosovo ima puni legitimitet da donese odluku, tako da ne vidim nijedan razlog da o njima razgovaram ovde sa vama", rekao je premijer Mustafa na samitu.
Dalje je, premijer Mustafa govorio o agendi povezivanja, za završetak autoputa 7, koji povezuje Albaniju i Kosovo i Kosovo sa Nišom u Srbiji, o fazama napredovanja za početak rekonstrukcije železničke linije 10  koja povezuje Skoplje-Prištinu i Beograd, o osnivanju Regionalnu kancelarije za saradnju mladih, kao potrebnim i na vreme impulsom, koji će graditi mostove razmene i saradnje mladih, saradnje u zajedničkoj borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma.
 
"Dozvolite mi da potvrdim afirmativan stav Kosova prema preduzimanju neophodnih koraka za olakšavanje trgovine između naših zemalja, u duhu CEFTA sporazuma, u svetlu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u evropskom duhu. Aspiracije da se bude deo porodice zemalja Evropske unije, su stvarne i legitimne. One se ne odnose samo na činjenicu da pripadamo ovom kontinentu, nego i na suštinu da moramo da budemo u EU, ali i da EU ostvaruje veće koristi  sa nama u svom naručju, nego sa nama kao njenog satelita.
Na kraju, želim da naglasim da Republika Kosovo zahteva podršku od vas da se sedište Ugovora transportne zajednice odredi u Prištini. Kosovo će ispuniti sve administrativne obaveze u vezi sa tim ", rekao je premijer Isa Mustafa
 
Posle sastanka, održana je konferencija za štampu i pušteno je zajedničko saopštenje.  

Premijer Mustafa je sinoć prisustvovao večeri postavljenoj za premijere zapadnog Balkana prisutne na samitu u Sarajevu.   

Tokom sastanaka, se govorilo o procesu evropskih integracija u regionu, o saradnji među njima  kao i  o unapređenju regionalne saradnje kroz različite projekte.  

Ovaj samit, je održan u okviru priprema za narednu samit predstavnika zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika EU, kao nastavak Berlinskog procesa , koji će nakon Berlina, Beča i Pariza, ove godine biti održan u Trstu Italija.
  
Govor premijera Mustafe na samit u Sarajevu 

Poštovani predsjedavajući Veća ministara Bosne i Hercegovine, domaćinu ovog susreta, g.Zvizdiću,   Poštovani komesaru Johanes Han,
Poštovana direktorice za zapadnu Evropu, zapadni Balkan i Tursku, gđo Angjelina Einchorst
Poštovani Ministre spoljnih poslova Italije, g. Alfano
Poštovane kolege premijeri iz zemalja regiona,
Dame i gospodo, svi vi prisutni.
Pozdravljam vas u ime Vlade Republike Kosova i smatram veoma važnim ovaj sastanak.  Sada, kada smo uoči sledećeg samita u Trstu u okviru redovnih sastanaka Berlinskog procesa, možemo zaključiti da je postignut značajan napredak. Stvorili smo mogućnosti za komunikaciju i sporazume  između naših zemalja i sa Evropskom unijom. 
Kosovo nastavlja da se zalaže za program regionalne saradnje. Zainteresovani  smo da olakšamo našu trgovinu i ekonomsku saradnju, eliminišemo i pojednostavimo birokratske procedure i da pronađemo najpogodnije načine za integraciju u jedinstvenom evropskom tržištu.  Cilj Kosova je da bude deo evropskog tržišta, dok sa zemljama Zapadnog Balkana da olakša i unapredi ekonomsku i trgovinsku saradnju. 
Zajedničko tržište, na koji se insistira, bilo da je ono jedinstveno evropsk ili tržište zapadnog Balkana, ne može da funkcioniše bez slobode kretanja i za Kosova bez liberalizacije viza.  Kosovo sprovodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao prvi ugovorni sporazum sa EU.
Kosovo ima godišnji ekonomski rast od 4% za protekle dve godine, postigli smo makroekonomsku stabilizaciju i budžetsku stabilnost, a mi smo zemlja sa najnižom učešća javnog duga u BDP-u. 
Pregled različitih statističkih podataka u pogledu trgovine sa zemljama regiona, pokazuje da:  
- Oko 30% uvoza kosova se realizuje iz 5 zemalja Zapadnog Balkana;
- Od vrednosti uvoza iz zemalja Zapadnog Balkana, pokrivamo sa izvozom samo 19%, što znači da druge zemlje imaju više mogućnosti da otvore svoja tržišta za proizvode Kosova kao što je Kosovo do sada uradilo sa njima. 
- Procedura za uvoz / izvoz je toliko olakšana  tako da u 75% slučajeva, ona se završava za 15-20 minuta kao rezultat upotrebe metoda kao što su "žuti kanal, bez papira i e-plaćanja", itd. Slične su i tranzitne procedure.
- I fitosanitarne procedure se realizuju u skladu sa pravilima EU, i samo mali broj podleže dodatnoj kontroli i dozvolama. 
S druge strane, možemo reći da se naša preduzeća uglavnom žale zbog dodatnih procedura sa nekim državama,jer se stvaraju novi troškovi. Problematično, takođe, ostaje produženje procedura za izvoz voća i povrća tokom određenih doba, kao necarinske barijere, a u nekim situacijama i ne-pridržavanje sporazumu CEFTA ili ne poštovanje deklaracije i slično. 
Stoga, smatram da je ekonomska saradnja u zemljama Zapadnog Balkana od ključnog značaja za postizanje mnogih ciljeva koji su utvrđeni u okviru Berlinskog procesa.

Cenim da bi u okviru ekonomske saradnje, trebalo dati prednost:   - uzajamnom priznavanju fitosanitarnih sertifikata, koji će povećati brzinu trgovanja i smanjiće troškove trgovine; 
- Međusobno priznavanje individualnih kvalifikacija i zanimanja između naših zemalja, uključujući i visoku stručnu spremu i onu specijalizovanu;
- Stvaranje zajedničkih paketa za privlačenje investitora. U tom smislu, naš region može da ponudi i zajedničke turističke pakete. 
Ekonomska saradnja će pozitivno uticati na unapređenje političke saradnje između naših zemalja. Kosovo ima veoma dobre odnose sa većinom zemalja u regionu. Međutim, ima slučajeva koji se i dalje mogu unaprediti.
Kosovo sada već nekoliko godina, uz posredovanje EU, vodi pregovore o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Rezultati dijaloga su evidentni, kao što je evidentna i potreba da radimo na implementaciji postignutih sporazuma.  
Kosovo ostaje posvećena dijalogu i dijalog vidimo bez alternative. Nedavno smo imali dva sastanka na visokom nivou u Briselu, gde smo se složili da smanjimo tenzije. 
Neka pitanja koja su danas otvorene ovde (od Vučića) smatram da su  unutrašnja pitanja Kosova,  gde Kosovo ima puni legitimitet da odluči, tako da ne vidim nikakav razlog da o njima razgovaram sa vama ovde. 
Program povezivanja je  u stvari sama suština ovog koncepta  sastanka šest zemalja zapadnog Balkana, kao procesu koji jača regionalnu saradnju i podstiče integraciju u Evropsku uniju.
 
Zalažemo se za unapređenje ovog programa. Veoma smo zainteresovani za završetak autoputa 7, koji povezuje Albaniju i Kosovo i Kosovo sa Nišom u Srbiji. Do 2018. godine,ćemo završiti autoput za Skoplje, koji finansiramo sa našim resursima. 
Isto tako, smo u veoma poodmakloj fazi za početak rekonstrukcije železničke pruge 10 koja povezuje Skoplje-Prištinu i Beograd. Za ovaj projekat smo razvili procedure sa Evropskom komisijom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom. Veoma cenim i uspostavljanje Kancelarije za regionalnu saradnju mladih, kao dobar i na vreme impuls, koji će graditi mostove saradnje i saradnje mladih.
Saradnje koja je bila za pohvalu u našem regionu je bilo tokom godina i u zajedničkoj borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma. 
Ni ove pojave , kao što su organizovani kriminal i korupcija, ali i siva ekonomija nisu autonomne pojave koje se javljaju i završavaju samo na jednom mestu. One se, u najmanju ruku, izvoze i uvoze u našim zemljama, ali dobijaju i širi karakter. Stoga, smatram da smanjenje ovih pojava zavisi od saradnje i koordinacije među nama.

Bez želje da dalje dužim, dozvolite mi da potvrdim afirmativni stav Kosova u smislu preduzimanja potrebnih koraka radi olakšavanja trgovine između naših zemalja, u duhu CEFTA sporazuma, u duhu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u Evropskom duhu. Aspiracije da se bude deo porodice zemalja Evropske unije su stvarne i legitimne. One se ne odnose  samo na činjenicu da pripadamo ovom kontinentu, nego na suštinu da imamo potrebu da budemo u EU, ali da i EU ima veče koristi sa nama u svom naručju, nego sa nama kao svog satelita. Na kraju, želim da naglasim da Republika Kosovo zahteva podršku od vas da bude sedište Ugovora o transportnoj zajednici bude postavljeno u Prištini. Kosovo će ispuniti sve administrativne obaveze u vezi sa tim.   
Hvala vam na pažnji.

16.03.2017 23:25
Natrag

KOSOVO IN UNESCO