Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Dijalog u Briselu je završen sa uzajamnim priznavanjem između Kosova i Srbije

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 19. april 2017  

Premijer Republike Kosova Isa Mustafa, je učestvovao na okruglom stolu na kojemse diskutovalo o "četiri godine nakon sporazuma  Kosovo-Srbija. Koliko  pomaže politički dijalog?" u organizaciji grupe za pravne i političke studije.  

Pred prisutnima je, premijer Isa Mustafa govorio o značaju procesa dijaloga, o postignutim sporazumima, o preprekama za njihovu realizaciju, naglašavajući značaj uključivanja opozicije i civilnog društva u procesu dijaloga sa Srbijom.
 
Premijer Mustafa je rekao da je dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, koji je organizovala EU i koji je podržan od strane SAD dao pozitivne rezultate za Kosovo.  

Što se tiče Udruženja opština sa većinskim srpskim stanovništvom, premijer Isa Mustafa je rekao da ono može i biće uspostavljen samo poštujući Ustav Republike Kosovo.
"Dijalog u budućnosti treba da bude jasno uramljen, da bude definisan u vremenu, kako bi  postigli da za kratko vreme imamo uzajamno priznavanje između Kosova i Srbije, kao krajnji cilj dijaloga", rekao je premijer Isa Mustafa,.
 
Prisutni na sastanku su bili  šef Kancelarije EU / specijalna predstavnica EU-e , Natalija Apostolova, ambasadori akreditovani na na Kosovu, predstavnici civilnog društva i medija.  

Tokom radionice, je takođe predstavljen izveštaj o Udruženja srpskih većinskih opština, koji je izradio Agron Bajrami, vođeni su takođe razgovori u vezi sa procesom dijaloga olakšanim od strane EU između Republike Kosova i Srbije.
 
Govor premijera Mustafe na okruglom stolu

Nastojaću da dam svoje mišljenje o nekim pitanjima koja se odnose na dijalog, pridržavajuči se i  naziva ove radionice da "četiri godine nakon Sporazuma Kosovo-Srbija koliko se pomaže politički dijalog? ".
Ja ću pokušati da dam neke odgovore na to, osvrnuću se malo i na  Udruženje koje je g. Bajrami predstavio ovde i na to da mi razmišljamo o nastavku dijaloga u budućnosti.
Rekao sam i ranije da smatram da je dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, koji je organizovala EU i podržale su Sjedinjene Američke Države, dao pozitivne rezultate za Kosovo. U ovom slučaju, mislim samo o olakšavanje EU, ali mislim i o snažnoj podršci koju smo imali od Sjedinjenih Američkih Država i koja podrška nam je i dalje potrebna da je imamo..
Ovaj dijalog je dao dobre rezultate, jer su postignuti svi sporazumi na osnovu Ustava i na osnovu zakona Kosova. Osnovni ciljevi su postignuti u nekim oblastima. Ono što je od ključnog značaja je prostiranje državnog suvereniteta širom zemlje, učešće srpskih građana u institucijama Republike Kosovo, smanjenje ekonomske štete i sive ekonomije izazvane delovanjem srpskih paralelnih struktura, ali i intervencije srpske države u nekim opština i nekim kompanijama i unapređenje Kosovskog putu ka evropskim integracijama.
Jedan od rezultata koji smatram da ga imamo kao doprinos i dijaloga je postizanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali koji sporazum nas obavezuje dalje da nastavimo dijalog sa Srbijom i da sprovedemo sporazume ovog dijaloga. 

Mislim da je sledeče dostignuće uspostavčljanje reciprociteta između Kosova i Srbije u nekoliko oblasti u oblasti slobodnog kretanja u oblasti slobodne trgovine, u oblasti priznavanja diploma, osiguranje vozila, fito-sanitarnoh uverenja, itd, To znači da smo po prvi put uspeli da postignemo reciprocitet između dve zemlje. Zatim, je tu otvaranje kancelarija za vezu Kosova u Beogradu i Srbije u Prištini, ponovo kao dostignuće u 2013. godini, je sporazum o integrisanom upravljanju granicama, što nam je omogućilo da imamo državnu granicu između Kosova i Srbije, da kontrolišemo i vršimo nadzor ovih granica, da započnemo da gradimo i trajno granične preleze sa podrškom Evropske unije, što je opet rezultat ovih sporazuma. Je postavljanje kosovskih institucija u četiri severne opštine, s'obzirom da nismo imali ranije postavljene i rad ovih institucija pre svega imamo funkcionisanje običaja na severu, imamo funkcionisanje Kosovske policije na severu i imamo uklanjanje delovanja paralelne policija, koji su tu bili i delovali. Postignuto je gašenje nekoliko paralelnih struktura, kažemo nekoliko ne svih paralelnih struktura, jer su strukture ugašene samo u oblastima u kojima smo postigli spoazume. To se uglavnom odnosi na suzbijanje "civilne odbrane" na severu zemlje. Danas smo, konačno u Vladi odlučili da i deo od 50 koliko ih je preostalo članova "Civilne zaštite", integrišemo u kosovske institucije i sa tim smo u potpunosti završili. Funkcionisanje organa pravosuđa sa sporazumom za pravosuđe koji smo postigli u Briselu, što znači da će se ugasiti svi ilegalni srpski sudovi, koji su radili na Kosovu i primenjivaće se zakoni Kosova na celoj teritoriji Republike Kosovo, uključujući i sever Kosova a zatim imamo i sprovođenje sporazuma o uklanjanju nezakonitih tablica od upotrebe.

Kao dostignuće ocenjujem i uklanjanje svih barikada koje su bile na severu. Vi znate da je bilo mnogo barikada i na kraju barikada je uklonjena prošle godine i sa mosta u Mitrovici i očekujemo da to, uz finansijsku pomoć Evropske unije, počne ubrzo da se funkcionalizuje i da se izvrši komunikaciju između južnog i severnog dela Mitrovice .

Sada smo počeli da opremamo građane Srbije na severu Kosova sa dokumenatima Republike Kosovo. U Vladi smo procesuirali sa aktima u vezi sa tim i mislim da je ovo veoma veliki uspeh u procesu dijaloga. Postignut je nacionalni telefonski kod Kosova, na osnovu ovog sporazuma, koji nije samo simboličan nego ima državni karakter, ima ekonomski karakter, jer smo ovako uštedeli  stotine miliona evra Kosova, koje smo prethodno potrošili u tu svrhu.
Ostalo je u nastavku da se još sprovede sporazum o energiji, o kojem smo se dogovorili u 2015. godini; sporazum o Katastru, o diplomama, onda sporazum  o Udruženjue opština sa srpskom većinom.

Što se tiče udruženja, radi se o skoro glavnom delu prvog sporazuma postignutog u Briselu, i takođe je osnovna komponenta drugog sporazuma koji smo postigli u Briselu u 2015.godini.  Ovaj sporazum je takođe tretiran u Ustavnom sudu, ali ono što smo mi postigli u 2015 da napravimo ovaj sporazum, je da smo po prvi put odredili da Ustavni sud treba da da svoje mišljenje o sprovođenju ovog sporazuma.
I Srbija se složila u Briselu da komponenta ovog sporazuma bude Ustavni sud Kosova zbog činjenice da je postojao novi sporazum ne dokazan do sada u ustavnom pogledu  i mi smo tražili da se nikakav sporazum u Briselu ne postigne izvan Ustava i da se proveri i potvrdi njegova ustavnost. Ustavni sud je dao neke preporuke u vezi sa ustavnim duhom ovog sporazuma i mi smo insistirali i insistiraćemo u potpunosti da se uspostavljanje Udruženja opština sa srpskom većinom izvrši na osnovu ovih sporazuma uz poštovanje preporuka, odnosno odluka Ustavnog suda.
Ako bi me neko pitao da li je Ustavni sud dao potpuni odgovor o tome kakva bi trebala da bude asocijacija, nisam mnogo siguran u to, ali mi obavezno i u procesu osnivanja Udruženja, u toku pisanja njegovog statuta ćemo konsultovati sve oblasti prava, tako da ništa ne izađe izvan Ustava i ustavnog okvira.
U poslednje vreme nisam video veliko raspoloženje  srpskih predstavnika u Skupštini Kosova i u Vladi da nastave sa osnivanjem Udruženja, jer sam ih pozvao nekoliko puta da sednemo da aktiviziramo menadžerski tim da oni počnu da rade . Možda je razlog u tome što se njima ne dopada mnogo da se to uradi na osnovu Ustava i odluke Ustavnog suda, ali nema drugog način u njegovom uspostavljanju, tako da se Udruženje može uspostaviti samo uz potpuno poštovanje  Ustava Republike Kosovo
Što se tiče toga šta treba da uradimo u budućnosti, uveren sam da ne bi bilo razumno da nastavimo sa dosadašnjim tempom dijaloga. Neophodno je da sažmemo agendu dijaloga, kako bi se dogovorili o tome koje su teme, odnosno pitanja koja mi moramo rešiti dijalogom sa Srbijom za normalizaciju odnosa. Zatim, moramo da razjasnimo procedure za sprovođenje sporazuma, jer smo i u 2016 godini razgovarali,  možda ćemo i u 2017 razmatrati sporazume koji su postignuti u 2012. godini, kako da se oni sprovedu To znači da je utrošeno veoma važno vreme za postizanje sporazuma i sada, nakon pet godina se treba utrošiti još neko vreme da se razmatra o tome kako da se oni sprovode i nakon što se postigne sporazum za realizaciju, zaključiti još jedan drugi sporazum o tome kako da se realizacije sporazum o sprovođenju, što znači da je potpuno neprihvatljiva praksa koja se uglavnom nameće od strane srpske strane i te probleme moramo da prevaziđemo.
Sa postizanjem sporazuma, moramo da postignemo i sporazum o njihovoj implementaciji i to se treba skratiti,  jer imam utisak da se sve to odugovlači zbog procesa kroz koje Srbija prolazi u procesu njenih evropskih integracija i određenih ograničenja sa faktorom dijalog. Isto tako, smatram da u ovom procesu dijaloga treba da nađe prostor da se uključi i opozicija, civilno društvo, tako da se ova pitanja šire raspravljaju i da budu prihvatljiva za građane Republike Kosovo.
Uključivanje opozicije vidim ili preko svojih predstavnika u našim delegacijama u Briselu ili kroz okrugle stolove koje ćemo mi ovde organizovati za tretiranje pitanja o kojima se vodi dijalog u Briselu. Ali kako je u pitanju dijalog i proces koji ne može biti uslovljen samo sa odlukama ili stavovima jedne stranke, nego bi se oni trebali uskladiti u procesu dijaloga i na neki način bi i uključivanje civilnog društva i opozicije imalo više konsultativan karakter u svim ovim procesima, informativan, tako da nijedna strana  ne vidi sebe isključenom ili izolovanom iz ovog procesa.
Smatram da je važno da se proces nastavi, jer smo nasledili probleme sa Srbijom koji se ne mogu rešiti u drugom obliku osim u procesu dijaloga.
Stoga, očekujemo podsticaj od Evropske unije da se sporazumi realizuju, oni koji su postignuti do sada, da se ne dozvoli da srpska strana uslovljava implementaciju sporazuma i u okviru sporazuma za Udruženje opština sa srpskom većinom i da dijalog ubudućnosti bude jasno zaokružen, da bude definisan u vremenu, kako bi postigli da za veoma kratko vreme imamo međusobno uzajamno priznavanje između Kosova i Srbije, kao krajnji cilje dijaloga. 
Hvala!

19.04.2017 15:29
Natrag

KOSOVO IN UNESCO