Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Premijer Mustafa: Sprovodjenje SSP-a je dalo pozitivne rezultate u ekonomskom razvoju zemlje

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 20 april  2017

Premijer  Republike Kosova, Isa Mustafa primio je delegaciju Evropskog parlamenta, koju je predvodio Tonino Picula,   koja  boravi na Kosovu da učestvuju na  III Zajedničkom sastanku  Parlamentarne komisije  za   stabilizaciju  i pridruživanje  EU-Kosovo.
Tokom sastanka, kojem su prisustvovali i  ministarka  za evropske integracije, Mimoza Ahmetaj i šefica Kancelarije EU-a / specijalna predstavnica EU-a  na Kosovu, Natalija Apostolova, diskutvalo se o   napretku  Kosova u raznim oblastima, uključujući rezultate postignute u implementaciji SSP-a.


Premijer Isa Mustafa informisao   je evropske  parlamentarce  o dostignućima i brojnim  reformma  koje se preduzimaju na Kosovu, sa posebnim naglaskom na održiv ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti, jačanje   socijalne  zaštite , vladavinu zakona  i unapređenje putem evropskih integracija.


Premijer  Mustafa  je takodje infomisao evropske parlamnetarce o posebnom fokusu Vlade Kosova na fiskalnim  reformama i  finansijskoj  stabilnost kao i za podršku biznisa u povečanju konkuretnosti u cilju veče koristi od sprovodjenja SSP-a
“Dosadašnje  sprovođenje SSP je dalo pozitivne rezultate, ali  vizna liberalizacija bi dala mnogo snažniji impuls ekonomskim  razmenma sa zemljama EU-a , uklanjanjem  barijera sa kojima se sda suočavaju naši preduzetnici za dobijanje  viza, kako bi  još više   iskoristili  mogućnosti  koje pruža da SSP ", rekao je premijer Mustafa,  tražeći  podršku evropskih parlamentaraca u pronalaženju alternativa za prevazilaženje ove situacije.


Premijer Mustafa je takodje naglasio posvećenost Vlade za unapredjenje  regionalne ekonomske  saradnje  i uklanjanje  svih barijera između zemalja u regionu ,  izražavajući  punu posvećenost integraciji Kosova u Evropsku uniju i na jedinstvenom   evropskom  tržištu, ne gubivši  vreme na drugim procesima.


Članovi delegacije Evropskog parlamenta iz svih parlamentarnih grupa su bili zainteresovani o  različitim  aspektima zbivanja  na Kosovu, naglašavajući njihovu jednoglasnu podršku za SSP od njegovog potpisivanja i u aktuelnim fazama njegovog sprovođenja.
Evropski parlamentarci takođe su  naglasili  podršku napretku  i  raznim  reformskim  procesima  koji se odvijaju na Kosovu .

20.04.2017 23:10
Natrag

KOSOVO IN UNESCO