Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Premijer Mustafa: Postignut je održiv ekonomski rast i značajno smanjenje nezaposlenosti

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 15. maj 2017

Premijer Republike Kosova, Isa Mustafa, učestvovao je danas na četvortoj međunarodnoj konferenciji "Aktiviziranje resursa privrednog razvoja", u organizaciji Instituta Riinvest, koji istovremeno obeležava 22. godišnjicu od osnivanja ovog Instituta. 
Ovom prilikom je, premijer Mustafa visoko ocenio rad Riinvesta koji je u  teškim vremenima počeo razvoj istraživanja i nauke na Kosovu.
"To je insistiranje, hrabrost, ali pre svega vizija ljudi koji su pre toliko godina, odlučili da osnuju ovaj Institut i svih ovih godina su radili veoma angažovano i posvećeno, kako bi njihova istraživanja služila ekonomskom razvoju,  dugoročnim razvojnim smernicama i suštinskim reformama koje su izvršene u našoj zemlji. Institut Riinvest je bogata istorija zemlje, su veoma vredne studije i analize, je među najkredibilnijim izvorima analize i naučnih podataka Kosova ", rekao je Mustafa.
Sečajući se perioda koji je proveo na ovom institutu, premijer Mustafa je pomenuo i veliki posao koji je obavio Riinvest i kroz međunarodnu saradnju sa raznim institutima i univerzitetima omogućio kvalitativna istraživanja i sticanje zvanja doktora nauka i magistra ekonomije za mnoge mladi ljudi na Kosovu.
"Mnogi će smatrati kao vanvremenski postupak, činjenicu da je ovaj institut preduzimao istraživanja o ekonomskim politikama pre toliko godina, ali su upravo istraživanja ovog Instituta značajno doprinela obrazloženju ekonomske održivosti Kosova i u veoma važnim fazama pregovora u Rambujeu i  Beču. Bio je to veoma važna baza podataka koja je iskorišćena  u procesu izgradnje države Kosova ", rekao je premijer.
Polazeči od samog naziva konferencije, premijer Mustafa je rekao da se pokazalo da institut ima šta još dati Kosovu, naglašavajući važnost utvrđivanja osnove ekonomske politike posebno u oblasti makroekonomskog razvoja. 
Pozivajući se na stručnjaka koji su odražavali svoje znanje u ovoj oblasti, premijer je naglasio da je Institut uradio dobar posao sa datim preporukama, čak i kada nisu prihvaćene u određenim trenucima.
"Ako se vratimo na stanje u zemlji, tokom upravljanja u periodu dužem od dve godine, imali smo veoma dobro saradnju i bili smo zainteresovani da primimo sve naučne sugestije,  kako bi obradili put, koji je temelj razvoja. Na osnovu toga smo uspeli  da povećamo godišnju stopu privrednog rasta za oko 4 odsto, u odbnou na ono što smo nasledili od 1.2 odsto.
Ono što nas raduje je to da smo poštujući nalaze ovog instituta, postigli da ovaj ekonomski razvoj baziramo na privatnom sektoru, što je veoma održiv razvoj, i to je razvoj za koji mogu reći da obezbeđuje razvoj, koji može da raste u geometrijskim proporcijama, a za koji se možemo nadati da će i ove godine i narednih godina, uvek imati privredni rast u odnosu na trenutni ekonomski rast, koja će obezbediti smanjenje nezaposlenosti, koji će obezbediti produktivno zapošljavanje, i osigurati konkurentnost u odnosu na druge ekonomije u regionu, i u odnosu na tržišnu ekonomiju Evropske unije kao jedinstvenog tržišta, u kome mi  sada imamo pristup na osnovu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ", rekao je premijer Mustafa .
Tokom ovog perioda, premijer Mustafa je takođe rekao da je nezaposlenost pala sa 35 odsto na 27 odsto.
Iako ovaj broj može biti manji, premijer je rekao da je to veliki problem, naročito među mladima i ženama, ocenivši značajnom naučnu raspravu ove konferencije, u cilju identifikovanja najboljih načina za produktivno angažovanje mladih i žena, počevši od usklađivanja obrazovnog sistema na svim nivoima, sa zahtevima tržišta rada.
I prirodni resursi se, prema rečima premijera, moraju staviti u službu ekonomskog razvoja, i u službu ekonomskih prednosti koje ima Kosovo, u poređenju sa drugim zemljama u regionu i u poređenju sa drugim zemljama na tržištu Evropske unije. "Mi imamo mineralne resurse, imamo plodnu zemlju, imamo profesionalno i naučno znanje, koje se može staviti u službu ekonomskog razvoja, sa naučnim i profesionalnim pristupom. Nadam se da će takve institucije i takvi instituti, kao što je Riinvest, ponuditi rešenje koje će služiti građanima Republike Kosovo, a ne kampanjama i izborima, nego  ekonomskom razvoju, jer je sve drugo prolazno, dok ekonomski razvoj, ekonomska budućnost ove zemlje, predstavlja stalni problem ", rekao je premijer Mustafa izražavajući podršku kosovskim institucijama.
Ministar finansija, Avdulah Hoti je izjavio da je sada već mnogo godina institut postavio sve veće standarde u oblasti istraživanja.
"Procene koje daje Riinvest danas se uzimaju kao osnova prilikom donošenja odluka, naravno, u Vladi Kosova, ali iu drugim međunarodnim institucijama koje rade sa nama na Kosovu. Iz ove perspektive, veoma sam počastvovan što smo uspeli da ozvaničimo kao ministarstvo finansija, saradnju sa Institutom Riinvest, kako bi redovno objavljivali kvartalni makroekonomski finansiski pregled ", rekao je ministar  Hoti.
Ministar Hoti je rekao da su iz perspektive Ministarstva finansija, osnovni principi za razvoj politike bili transparentnost i sveobuhvatnost.
"To smo dokazali nedavno, i sa onim što mi u ministarstvu zovemo Portal transparentnosti, na kome se mogu videti 11 godišnji mesečni podaci o prihodima, rashodima i svim drugim ekonomskim i finansijskim pokazateljima u zemlji. Čvrsto verujem da će ova publikacija razjasniti ekonomsku i socijalnu situaciju na Kosovu, i u velikoj meri će usmeriti očekivanja istraživača i preduzeća, a posebno za naredni period ", rekao je ministar je Hoti.
Alban Hašani, direktor istraživanja u Institutu Riinvest, je predstavio makroekonomsku sliku iz prvog kvartala 2017. godine, navodeći, između ostalog, da je, uprkos problemima sa kojima se suočava privreda Kosova, ipak Kosovo zadržalo pozitivnu stopu rasta, koja je zabeležila poboljšanje u poslednjih nekoliko godina.
Zatim je predstavljen izveštaj "Poslovno okruženje na Kosovu u 2016.", a održan je panel diskusija, kome su prisustvovali predstavnici institucija, međunarodnih finansijskih organizacija i ekonomski stručnjaci. U popodnevnom delu, će biti predstavljeni naučni radovi domaćih i međunarodnih stručnjaka ekonomije.

15.05.2017 13:41
Natrag

KOSOVO IN UNESCO