Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Održan je sastanak Vladine komisije za nestala lica

Priština, 12. jul 2017 

Vladina komisija za nestala lica, je održala danas redovni sastanak, kojom je predsedavao predsednik Komisije, Prenk Đetaj, gde su prisutni bili, pored članova Komisije bili i predstavnici lokalnih i međunarodnih institucija uključenih u rasvetljavanje sudbine nestalih lica.  

Na otvaranju sastanka Komisije povodom godišnjice masakra u Srebrenici je održana minuta ćutanja u čast žrtava masakra u Srebrenici i svih palih tokom ratova izazvanih od strane srpskog režima krajem devedesetih godina.

Tokom sastanka je šef  Jedinice VKNL Kushtrim Gara, u skladu sa dnevnim redom, na zahtev predsednika Gjetaja, predstavio izveštaj o aktivnostima sprovedenim u prvoj polovini ove godine. 

Tokom ovog polugođa je, Vladina komisija za nestala lica, kroz i u podršci profesionalnim nadležnim mehanizmima, kao što su Institut za sudsku medicinu i policijska jedinica za istraživanje ratnih zločina,  procesuirala u pogledu iskopavanja za ispitivanje šest lokacija na teritoriji Republika Kosovo (lokaciju kod  Velike džamije kod Ibarskog mosta, u Mitrovici, lokaciju u selu Lloškobara, Opština Uroševac, lokacija na 'prizrenskom groblju, naselje Tusuz; lokacija na ' groblju palih boraca u Kruši '; lokacija "na groblju palih boraca u selu Poljace" i lokacija u Dečanima). Od šest obrađenih lokacija, rezultirali su nalazi posmrtnih ostataka na četiri lokacije, gde su ekshumirani ostatci 10 osoba, koji su obrađeni za dalja forenzička ispitivanja i identifikaciju putem DNK analize. Međutim, naravno da, tek nakon završetka svih potrebnih forenzičkih procedura i identifikacije putem DNK će se znati tačan broj ekshumiranih osoba / pojedinaca.

Predstavnici relevantnih institucija Republike Kosovo su , takođe, u ime kosovske delegacije za razgovore sa Srbijom o pitanju nestalih lica učestvovali i na iskopavanjima realizovanim na označenom mestu na teritoriji Srbije (lokaciji u Kiževaku, opština Raška), odnosno na ponovljenim iskopavanjima od 18. aprila 2017. godine, jer su prekinuti u decembru 2016. godine. Iskopavanja na ovoj lokaciji su završena 20. juna 2017,  od strane srpskih institucija i dovela su do negativnog rezultata,  dakle nema pronađenih posmrtnih ostataka i mogućih masovnih grobnica.

Pored radova na terenu, prema rečima šefa jedinice VKNL, Kushtrima Gare, u cilju koordinacije aktivnosti,  u ovom vremenskom periodu su održana dva sastanka, u proširenom sastavu, Vladine Komisije za nestala lica, uz učešće predstavnika institucija i lokalnih i međunarodnih organizacija uključenih u proces rasvetljavanja sudbine nestalih lica, kojom prilikom su registrovana dva nova slučaja nestalih lica, kao i niz sastanaka sa članovima Komisije i predstavnicima relevantnih institucija Republika Kosovo. Dok su u okviru sastanaka na regionalnom nivou održana dva sastanka Radne grupe za nestala lica, odnosno sastanaka između Delegacije Kosova i delegacije Srbije, uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Šef jedinice VKNL Kuštrim Garaje  takođe istakao da je tokom ovih šest meseci, u skladu sa važećim propisima, odnosno s’pravom porodica da saznaju o sudbinu i mjesto gde se nalaze njihovi nestali srodnici, porodicama nestalih osoba , su predati  za ponovno sahranjivanje posmrtni ostatci pet slučajeva identifikovanih nestalih osoba, od kojih je jedan novi slučaj i četiri slučaja u procesu ponovnog sjedinjenja posmrtnih ostataka. Tokom ovog vremenskog perioda, u bliskoj saradnji sa udruženjima porodica nestalih osoba, je sprovedeno niz aktivnosti za animiranje javnosti, u okviru obeležavanja "Nedelje nestalih lica" i '27. aprila - Dana nestalih lica na Kosovu

Takođe je, tokom ovog perioda, Vladina komisija za nestala lica, preko Vlade Republike Kosovo, podržala četiri projekta, udruženja porodica nestalih lica u ukupnom iznosu od 15,100.00 (petnaest hiljada i stotina) evra. 
Predstavnik udruženja porodica u Komisiji, Bajram Ćerkinaj, je visoko ocenio predstavljen izveštaj. Međutim, prema rečima Čerkinaja, 'i dalje ostaju zabrinjavajuće igre koje Srbija vrši, kao što je slučaj nedavno sa Kiževakom.

Članovi Komisije, su pohvalili i izrazili priznanje timu ili delegaciji Republike Kosovo, koja je učestvovala na 57oj ediciji Venecijanskog bijenala, za bavljenje i predstavljanje problema nestalih lica tokom rata na Kosovu, u Kosovskom paviljonu, preko umetničkog dela „Lost and Found ".  

Tokom sastanka Komisije, predsednik Gjetaj i predstavnici udruženja porodica u Komisiji, Bajram Čerkinaj su upoznali prisutne o poseti Ženevi i učešće na okruglom stolu sa ciljem evaluacije procesa i razmatranja mogućnosti da se intenzivira angažovanje svih aktera za pronalaženje rešenja za ovaj problem.

Na sastanku Komisije, je odlučeno da se u naredna tri meseca, završi izradu nacrta propisa o Centralnom registru i da se ovaj podzakonski akt odobreni u komisiji, stvarajući mogućnost za dalje upravljanje Centralnim registrom i spiskom nestalih lica. 

Na zahtev predstavnika udruženja porodica u Komisiji, članovi Komisije su dali saglasnost da se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i rektora javnih univerziteta, da u okviru zakonskih mogućnosti, uzmu u obzir, tokom procesa upisa u novu akademsku godinu i porodice nestalih osoba.

Na kraju sastanka, predsednik Komisije i predstavnik udruženja porodica, su održali konferenciju za novinare, odgovarajući na pitanja i interesovanje prisutnih novinara.

12.07.2017 15:37
Natrag

KOSOVO IN UNESCO