Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova je razgovarala o problemima u vezi sa proizvodnjom električne energije

Preuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 2. avgust 2017 

Vlada Republike Kosovo je , tokom sastanka, koji je održan danas, razgovarala o problemu električne energije. 

Premijer Mustafa je rekao da je tokom jučerašnjeg dana razgovarao o ovom pitanju sa ministrom za životnu sredinu i prostorno planiranje, ministrom za ekonomski razvoj i generalnim direktorom KEK-a.

"I juče smo vodili razgovor sa dva ministra, sa generalnim direktorom KEK-a. Ono o čemu smo razgovarali je da preduzmemo sve mere da zemlja ne ostane bez struje, i da KEK ne ugrozi proizvodnju električne energije, jer svaki uvoz električne energije je veoma skup i to je veoma velika cena za zemlju. Dobro je, i juče smo predložili KEK-u da oni preduzmu sve mere tokom ovog perioda do 10, da  pregovaraju sa stranama. Bilo bi dobro da i stranke, građani pokažu svoju spremnost na rešavanje ovih problema kroz proces pregovora, u kojima će ostvariti svoja zakonska prava koja im pripadaju i konačne odluke koju donosi Vlada za eksproprijaciju, ali u ovom slučaju bi pomogli i KEK-u i zemlji kako ne bi imali prepreka tamo u površinskom kopu. Takođe je neophodno da Ministarstvo finansija preduzme korake kroz odeljenje koje se bavi procenama nekretnina, da oni blagovremeno to urade, tako da desetog, kada se bude završila javna rasprava, da na osnovu obaveza Ministarstva životne sredine, dana jedanaestog (11), Vlada može odmah da donese konačnu odluku o eksproprijaciji kako bi dobili sve rokove i da ne bude odlaganja za još 15 dana, dok traje vreme za podnošenje  žalbe i odluka postaje pravosnažna.
Pošto je zamenik ministra unutrašnjih poslova ovde, bilo bi dobro da imamo i u Ministarstva unutrašnjih poslova jedinice za hitne situacije, da budu oprezni tokom ovog perioda, kako ne bi došlo do odrona zemljišta, i da se preduzmu sve mere predostrožnosti, kako se ne bi ugrozili građani, i objekti. 
Jasno smo im rekli da ne stupamo u vlasništvo izvan zakonskih procedura, ali uplitanje u vlasništvo i izbegavanje različitih nesreća su druga pitanja, stoga ovde  hitnu ulogu više razumemo u pogledu izbegavanja bilo kakvih nesreća ili opasnosti za rad tamo. Pitanje vlasništva ostaje pravno pitanje ili sporazuma koji mogu biti postignuti do desetog  ili odluka o eksproprijaciji koje mi ovde donosimo“  rekao je premijer Mustafe.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Ferat Šalja je predstavio izveštaj u vezi sa tim pitanjem

Pitanje odgovornosti KEK-a i MSPP u odnosu na raseljavanje i eksproprijaciju sela Hade i Shipitulle se uređuje sa  dva osnovna dokumenta: Okvir za politiku raseljavanja koji je odobren Odlukom Vlade br. 10/22 od 06.07.2011 i Zakona o eksproprijaciji nepokretne imovine.  Prema okvira politike za razmeštanje (OPR) (str. 6), projektna kompanija (u ovom slučaju KEK) je odgovorna za pripremu Akcionog plana za raseljavanje (RAP), u skladu sa politikom za preseljenje koje Planove odobrava MSPP, nakon izrade od strane Skupštine..

Prema Zakonu o eksproprijaciji nepokretne imovine, KEK mora podneti zahtev za eksproprijaciju, Ministarstvo finansija procenjuje imovinu i odluke priprema MSPP i odobrava ih Vlada.

KEK je 26.07.2014 podneo zahtev MSPP da se sela Šipitule i Ade prebace. Na dan 22.08.2014 je odobren zahtev KEK-a od strane MSPP i dužan je da izradi akcioni plan raseljavanja. (Odgovor je dat u roku od 28 dana).

KEK je u toku 2015. godine da bi se izradio ovaj akcioni plan angažovao međunarodnu konsultantsku kompaniju koja je s’velikim kašnjenjem  donela u MSPP, Akcioni plan u 2017. godine.

Dakle imamo odlaganje od približno dve godine, a tokom ove faze je  izgrađeno na desetine nelegalnih objekata na području interesa. 
Dana 25. 5. 2017, KEK je podneo u MSPP na odobrenje Akcioni plan za raseljavanje. Dana 02.06.2017 MSPP je odobrilo RAP i tražilo je od KEK-a da napravi sporazum na osnovu plana i zvaničnih dokumenata sa stanovnicima koji se nalaze na tom području, kako bi se ubedili stanovnici da potpišu sporazume. (Odobrenje plana od strane MSPP je izvršeno u roku od 7 dana). 
Posle neuspeha raseljavanje stanovnika prema RAP, prvog osnovnog dokumenta, KEK je dana 14.07.2017 (petak) podneo MSPP zahtev za eksproprijaciju prema drugom važečem dokumentu o nepokretnostima u katastarskom području Hade i Šipitule, Opština Obilić.

Dana 17.07.2017 (ponedeljak), MSPP je podnelo u Vladi  predlog eksproprijacije i Vlada  Kosova je 21.07.2017 donela Odluku br.05/150 kojom usvaja dalje razmatranje zahteva za eksproprijaciju. (Odgovor je dat u roku od jednog radnog dana, od petka do ponedeljka).  

MSPP je objavilo odluku u Službenom listu, obaveštenju građana i drugim institucijama koje bi trebalo da slede zakonske propise iz Zakona o eksproprijaciji i javna rasprava je zakazana 10. avgusta 2017 u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji nepokretne imovine koji zahteva da se ovaj period stavi na raspolaganje stanovnicima, u suprotnom može doči do zakonskih suočavanja za rokove ili druge situacije.

MSPP je tokom ovog perioda, zaustavilo sve nelegalne gradnje na području od posebnog interesa kopa Novo Ade i u drugim oblastima. Takođe je , tokom 2017. godine, ministarstvo zaustavilo svu nelegalnu gradnju i srušilo sedam objekata nelegalne gradnje na ovom području. 
Tokom ovog mandata za koji vodim ovo ministarstvo je zastavljeno 100 odsto ilegalne izgradnje, srušeno je ono što je dokumentovana da je ilegalno i imamo sve zakonske obaveze i prema okviru politike raseljavanja  i  prema Zakonu o eksproprijaciji koji je na snazi. Ostale postupke koji su obaveza drugih institucija i preduzeća smo naveli dokumentu i drugim inspekcijama.

Takođe smo, tokom 2017. godine imali na desetine terenskih inspekcija sa inspekcijskim organima, podneli smo na desetine prijava , podneli smo tužbe protiv lokalnih institucija i aktera o merama koje se dešavaju u toj oblasti.
Ova praksa premeštanja i primena Zakona o eksproprijaciji nije nova. KEK-a je koristio takve prakse i preseljavanja i pod planom za preseljavanje ali i u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, najmanje u dva navrata tokom 2011. i 2013. 

Takođe, vredi napomenuti da postoje neke eksproprisane slobodne oblasti, oblasti nosioci minerala koje su bile i u 2010. godini, u 2013. je planirano  da se razvije rudnik, ali je uz odgovornost KEK-a u međuvremenu  radni front rudnika okrenut prema Šipitulu, za koji plan premeštanja je odgovorno preduzeće, stručnjaci ili menadžerski nivo a ne ministarstvo.

Mogu da kažem sa punom odgovornošću za vreme perioda u kojem rukovodim ovim ministarstvom sve zakonske obaveze koje smo nakon dva osnovna okvirna dokumenta i zakona, sproveli i u potpunosti ispunili. Mi po prvi put ne rušimo nelegalne kuće, po prvi put Ministarstvo životne sredine deluje  i sprovodi zakon, ostalo su odgovornosti drugih instanci bez obzira da li su, lokalne uprave, javna preduzeča, pravni ili fizički akteri. 
Ovo  je izveštaj u kratkim tačkama, voljan sam da ga objasnim i u detalje, ali mislim da smo izvršili svoje obaveze. Sada smo u situaciji u kojoj mi sprovodimo Zakon o eksproprijaciji, ne može ubrzati pravne rokove niti javne rasprave ili naredne faze koja predviđa donošenje preliminarnih i konačnih odluka. Oslanjajući se na ovaj važeći  zakon postoji mogućnost da dok se ne donese konačna odluka KEK-a biti u mogućnosti da se pregovara sa stanovnicima i da se reši ovaj problem. U trenutku kada on ima pisani sporazum, on može delovati u njihovim zonama. Postoji još relativno vremena da instance koje imaju zakonsku odgovornost za rešavanje ovog problema i da pregovaraju sa onima koji imaju plegalnu nepokretnu imovinu. Mi nemamo nikakvih nadležnosti. KEK je sada već angažovao međunarodnu specilizovanu kompaniju, dugo se kasnilo  i nisam mogao da dobijem saglasnost sa onima koji žele naknade ili zahtevaju druge uslove.

Tokom 2017 godine sam se sastao sa akterima, napadao sam nezavisne sindikate, civilno društvo, lokalne vlasti,  pružili smo maksimalnu podršku, onoliko koliko imamo nadležnosti i onoliko koliko nam zakon dozvoljava,, rekao je ministar Šalja. 

Ministar za ekonomski razvoj, Blerand Stavileci, je rekao da u okviru zakonskih nadležnosti i mandata koji ima u elektro-energetskom sistemu zemlje, radilo se na dva nivoa.


S jedne strane, u saradnji sa svim relevantnim akterima, u ovom slučaju, KEK, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, opština Obilić, i drugi organi, da budemo deo ovog procesa, gde će na zakonit način biti iscrpljeni svi pravni koraci, u skladu sa obavezama svake institucije, tako da se s jedne strane iscrpi i sa druge strane  pruži mogučnost da u skladu sa zakonom, se razviju sve neophodne procedure, u vezi sa problemom broj jedan, koji se pojavljivao sve vreme, dakle  eksproprijacijom; i sa druge strane, oni za konsultacije sa ostalim akterima ovog sistema, tako da u bilo kojoj varijanti, ili u slučaju ne rešavanja problema, ne bude posledica po redovno snabdevanje električnom energijom i po građane i  preduzeća u našoj zemlji, što je u stvari glavna odgovornost, direktno, Ministarstva za ekonomski razvoj, i drugih aktera.
Imali smo konsultativne sastanke sa svim stranama, uključujući Regulatornu kancelariju za energetiku. Stoga, možda, ostavljajući po strani, ali ne po važnosti, nego zbog brzine delovanja, onog dela koji je dat i sažet  hronološki i detaljno od strane ministra Šalje, mislim da nakon odluke koja je doneta u Vladi 21 jula , je ponovo otvoren put da prema Zakonu o eksproprijaciji rešimo ove probleme i  videvši  sada i spremnost svih institucija, i pripreme koje svi vrše, verujem, da u skladu sa ovim rokovima, počevši od 10. avgusta, kada se bude održala javna rasprava, od 11. avgusta možemo postupati u skladu sa svim tim akcijama i zakonskim mandatima koje ima svaka institucija, da  bi prvo dobili preliminarnu odluku, koja predviđa Zakon o eksproprijaciji, zatim da se iscrpi i preostali period od 15 dana u skladu sa zakonom, i nakon perioda od 15 dana, otvori put konačnoj odluci za eksproprijaciju, koja će potom biti signal za KEK da može ponovo početi ili nastaviti rad. Znajući ono što je pokrenuto u javnom mnjenju, i od KEK-a i drugih, mislim da nema prostora za bilo kakvu paniku, jer je i vreme na koje su oni upozorili, i ovo što je predviđeno po zakonu, može biti u vremenskoj proporciji, kako ne bi došlo do neke krize. Ali, i ako pretpostavimo najgore opcije, i sve akteri su pripremljeni  kako ne bi bilo nikakvih prepreka u redovnom snabdevanju električnom energijom rekao je ministar Stavileci.


 

02.08.2017 13:01
Natrag

Dnevni agenda

19 februar 2018

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SA

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SAMO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

MO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO