Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova je održala svoju redovnu sednicu

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 11. avgust 2017  

Vlada Republike Kosovo je na čelu sa premijerom Isa Mustafa, održala svoju redovnu 152. sednicu. 

Na ulazu sastanka, premijer Mustafa, je obavestio kabinet Vlade o iymenama izvršenim u Vladi, nakon imenovanja nekih ministara za poslanike Skupštine Republike Kosovo. "Ovde su prisutni neki od ministara koji su od juče zamenjeni, čime je praktično zaključili izmene i nismo ostavili ni jedno ministarstvo bez pokriča. Zamenik ministra spoljnih poslova Emanuel Demaj, je ovlašćen da obavlja dužnosti ministra, Kurtan Kajtazi iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, koji je takođe dobio ovlašćenje, da vrše funkciju ministra i imamo Valentina Točija, koji je sada na čelu Ministarstva trgovine i industrije, tako da su svi sektori pokriveni odgovornim, dok budemo imali posla, onda ćemo obavljati taj posao i završičemo ga u potpunosti ", rekao je premijer Mustafe.
 
Na ovoj sednici je, Vlada odobrila preliminarnu odluku o eksproprijaciji nepokretnosti za javni interes, vlasnika i nosilaca interesa, koje su predmet realizacije projekta za proširenje površinskog kopa za eksploataciju uglja za proizvodnju električne energije za potrebe Elektroprivrede Kosova katastarska oblast Ade i Šipitul, opština Obilić.  

U obrazloženju  ove tačke, ministar životne sredine i prostornog planiranja, Ferat Šalja, je rekao da je po predlogu odeljenja za eksproprijacije Republike Kosovo, dana 21.7.2017, odobrio odluku br. 05/150 za dalje razmatranje zahteva za eksproprijaciju za javni interes, nepokretnosti vlasnika i nosilaca interesa koje su predmet realizacije projekta za proširenje ugljenokopa, eksploatacije uglja za proizvodnju električne energije za potrebe Elektroenergetske kompanije Kosovo, EKK, katastarska oblast Ade i Šipitule, opština Obilić.

 "Odeljenje za eksproprijaciju u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja je nakon što je utvrđeno ispunjavanje pravnih odredbi 8, 4, 9, 10 Zakona o eksproprijaciji nepokretnosti, zahteva od Vlade Kosova da se donese izvršna odluka, kojom se odobrava preliminarna odluka o zakonitosti postupka eksproprijacije, za javni interes, nepokretnosti vlasnika i nosilaca interesa koje su predmet realizacije projekta za proširenje površinskog kopa, katastarske oblasti Ade i Šipitule, opština Obilić, prema priloženoj tabeli ove odluke. Predloženi materijal koji je potreban da bi se razmotrila i donela odluka Vlade Republike Kosovo je u harmoniji i potpuno u skladu sa članom 19. Poslovnika o radu Vlade br. 09/2011 i zatražio je  da se usvoji ", rekao je ministar Šalja.

Premijer Mustafa je u vezi sa tim rekao da je to proces u vezi sa kojim su se oba ministarstva, posebno ministarstvo životne sredine, ali i ono za ekonomski razvoj koordinisali sa KEK-om. "Procedure su obavljene u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja. Mislim da sa ovim procesima možemo stvoriti zakonske uslove za delovanje na terenu i da se izbegne problem krize o kome se dosta govorilo u smislu obezbeđivanja uglja za proizvodnju električne energije i zahvaljujem se ministarstvima koja su obavila svoj posao, ali i menadžmetu KEK-a koji je obavio poslednje procese. Bilo bi dobro da u dananšnjim zaključcima konstatujemo da se takođe treba uzeti u obzir član 15. Zakona o eksproprijaciji od daljem postupku i da postoje uslovi po kojima se odobrava ova preliminarna odluka,  organi treba da razviju procedure na osnovu ove preliminarne odluke i treba da dođemo do konačne odluke, u određenom zakonskom roku, "izjavio je premijer Mustafa i dodao da je osnovni cilj danas bio da se donese ova odluka da bi se uhvatili rokovi, jer, tako kako su se obavezala ministarstva tako su ispunili svoje obaveze

11.08.2017 12:01
Natrag

Dnevni agenda

19 februar 2018

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SA

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SAMO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

MO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO