Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Saopštenje

Priština, 14 novembar  2017

Premijer Republike  Kosova, Ramush Haradinaj, je na  Svetski dan borbe protiv dijabetisaa izrazio  spremnost Vlade da   sa svim svojim kapcitetima bude uz  pacijente  i njihove  porodice  za sprečavanje,  pravovremeno otkrivanje i  što efektivnije tretiranje  bolesti  i njenih  posledica. To će se   učiniti  izradom nacionalnih  politika  o  bolesti , pružajući  sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu onima koji su pogođeni i subvencijama  kroz listu esencijalnih lekova za njihovo lečenje.

Suzbijanje  dijabetisa, prema premijeru  Ramush Haradinaj je deo programa Vlade za  poboljšanje situacije  u zdravstvenom sektoru u cilju boljeg pristupa zdravstvenim uslugama, boljeg kvaliteta  samih usluga i uspostavljanja  održivog sistema finansiranja zdravstva.

Sa skoro pola milijarde bolesnika u  svetu, dijabetis je globalni problem. Nažalost, to je sve veći problem, a Kosovo nije izuzetak. Pored mnogih ozbiljnih problema koji izaziva bolest na pacijentima, ona  predstavlja veliki  ekonomski teret za njih , njihove  porodice i  za države. Mada  ne postoje tačni  podaci o broju pacijenata sa dijabetesom koji primenjuju  oralnu  terapiju, poznato je da na Kosovu postoji više od 11 hiljada bolesnika  koji uzimaju  insulin.

14.11.2017 14:55
Natrag

Dnevni agenda

23 mart 2018

 1. Premijer Ramush Haradinaj učestvuje na sastanku za Vladavinu prava.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME:  09:00 č.

2. Premijer Ramush Haradinaj učestvuje na sednici Vlade Republike Kosovo.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11.00 č.

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO