Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada usvojila izveštaj Državne komisije za obeležavanje i održavanje granice

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 4. decembar 2017

Vlada Kosova je održala svoju redovnu, 17. po redu sednicu, u kojoj je razmatrala izveštaj Državne komisije za obeležavanje i održavanje granice i Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosovo i Crne Gore.

Prvobitno je vladin kabinet, na predlog premijera Ramush Haradinaj, ovlastio ministra unutrašnjih poslova, Flamur Sefaj, da okonča postupke izmirenja finansijskih obaveza u Arbitražnom sudu, nastale iz „slučaja pasoša“. Ministar Sefaj se obavezuje da izveštava vladinom kabinetu nakon završetka ovog procesa.

U nastavku sednice, vladin kabinet je razmotrio i usvojio i Izveštaj o proceni rada bivše Državne komisije za obeležavanje i održavanje granice Kosovo – Crna Gora (2012-2015). Izveštaj je ocenjivao dokumentaciju i nalaze iz rada prethodne komisije i ocenio je brojne faktografske i naučne nedostatke i propuste.

Vlada je odlučila da Nacrt zakon o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosovo i Crne Gore i Izveštaj o proceni Državne komisije za obeležavanje i održavanje granice, zajednički prosleđuje u Skupštini Kosova.

Vlada je usvojila odluku o utvrđivanju „Ekonomske zone“ Glogovca kao lokaciju za izgradnju Nacionalnog stadiona Kosova. Glavni cilj je izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona sa standardima FIFA i UEFA, koji omogućava Kosovu da igra kvalifikacione međunarodne utakmice u našoj zemlji.

Na današnjoj sednici, vladin kabinet je usvojio i Nacrt zakona o zaštiti od zračenja i nuklearnoj bezbednost. Cilj ovog Nacrta zakona je da štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu od štetnih efekata zračenja, i da obezbeđuje visoki nivo nuklearne bezbednosti. Nacrt zakona će ispuniti i međunarodne obaveze Republike Kosovo u ovoj oblasti.

Usvojen je i Godišnji izveštaj službenih statistika za 2016. godinu. Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu, pripremljen od Agencije za statistiku Kosova (ASK) obuhvata sve događaje i postignuća za relevantni period, odnosno za 2016. godinu. Njegova priprema je u potpunosti u skladu sa zakonskim nadležnostima, odnosno u skladu sa obavezama iz Zakona o službenim statistikama.      

U prilogu nađite link Izveštaja o proceni rada prethodne Državne komisije za obeležavanje i održavanje državne granice:


http://kryeministri-ks.net/?page=1,285


 

04.12.2017 13:41
Natrag

KOSOVO IN UNESCO