Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Saopštenje za medije

Priština, 5. decembra 2017.

Na međunarodni dan voluntarizma, u znak zahvalnosti za sve volontere u Republici Kosovo, premijer Republike Kosovo, Ramush Haradinaj je preduzeo inicijativu za postavljanje osnova

sistema i stvaranje prikladnijeg ambijenta za razvoj voluntarizma u Republici Kosovo, donoseći odluku o osnivanju ekipe za izradu koncept dokumenta za zakon o voluntarizmu u Republici
Kosovo.

„Država treba više da prizna vrednost voluntarizma u zemlji. Na Kosovu može doći do ekonomskog i društvenog uspeha ako Vlada odobri inicijative politika, zakona i uredbi, kojima se  promoviše i nagrađuje volonterska aktivnost“, rekao je premijer Haradinaj.

Kancelarija premijera/kancelarija za dobro upravljanje, uz podršku Projekta EU za tehničku pomoć, su sproveli studiju o voluntarizmu na Kosovu. Kako bi se prevazišli svi izazovi predstavljeni u ovom izveštaju, potrebna su rešenja i praktične mogućnosti sa strane države, dakle zahteva se preduzimanje radnji za izradu i donošenje Zakona o voluntarizmu.

Zakonu o voluntarizmu će prethoditi koncept dokumenta, kojim će se:

ï‚· Definisati načela, uslovi, podsticaj, prava i obaveze voluntarizma,
ï‚· Odrediti posebna odgovornost u instituciji koja će nadgledati voluntarizam,
ï‚· Odrediti mehanizmi za nadgledanje i ocenjivanje volonterskog rada,
ï‚· Obuhvatiti odredbe o etičkim i standardima kvaliteta,
ï‚· Odrediti standardi i minimalne procedure za voluntarizam i
ï‚· Uspostaviti odgovarajući model registara za evidenciju volontera, modele ugovora, potvrde.

Stalno usklađivanje standardima kvaliteta u voluntarizmu se može postići samo ako se razvijaju paralelno sa snažnijom i infrastrukturom koja više podržava voluntarizam.

Kancelarija premijera/Kancelarija za dobro upravljanje i Pravno odeljenje u potpunoj koordinaciji sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta, ministarstvom rada i socijalne zaštite, Ministarstvom javne uprave i drugim institucijama nadležnim za ovu oblast će preuzeti ovu odgovornost za izradu i finalizaciju ovog dokumenta.

05.12.2017 10:35
Natrag

KOSOVO IN UNESCO