Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Premijer Haradinaj i ambasador Lebet potpisali su prvi Amandman na Nacrt sporazuma o podršci Međuministarskom savetu za vode

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 6 decembar  2017
 
Premijer  Republike Kosovo, Ramush  Haradinaj, vodio sastanak Medjumisarskog  saveta za vode. U početku, premijer Haradinaj i švajcarski ambasador na Kosovu, Jean-Hubert Lebet potpisali  su Prvi amandman na nacrt Sporazuma između Vlade Republike Kosova i Vlade Švajcarske Konfederacije, o podršci  Medjuministarskom savetu  za  vode.

Ovom prilikom, premijer Haradinaj se zahvalio švajcarskom  narodu , Konfederaciji  Švajcarske i svim  drugim  institucijama za  snažnu podršku, koja je od višemilionske   finansijske   vrednosti  za upravljanje i operisanje  sa  vodama  na Kosovu.

"Vest da 87 posto  kosovskih domačinstava  ima čistu vodu, vodu  za piće,  je važna vest", rekao je premijer Haradinaj, procenjujući  važnim i proces izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, osim onih koje  postoje u Peć, Prizren, Đakovicu  i Prištinu.

Premijer Haradinaj je rekao da institucije na Kosovu treba da pridaju  najveću važnost, težinu i ozbiljnost vodi za piće.

"Sve organizacije koje tretiraju vode  i  bave se vodama  trebaju  shvatiti ozbiljnost i težinu ovog pitanja", rekao je premijer Haradinaj.

Dalje, premijer Haradinaj se zahvalio švajcarskoj vladi i ambasadoru Lebet na stalnom zbrinjavanju i stalnom doprinosu švajcarske države Kosovu i njenim građanima u svim razdobljima  našeg razvoja kao države.

Švajcarski ambasador na Kosovu, Jean-Hubert Lebet, rekao je da je ponosan što je njegova država doprinela uspehu ovog projekta.

"Uspeli smo da obezbedimo  većini domaćinstava čistu vodu  zahvaljujući se i kosovskim vlastima i članovima ove međuministarske grupe", rekao je ambasador Lebet.

Švajcarska je od 1999. godine doprinela sektoru  za vodovodne  usluge sa ukupnom investicijom  od oko 70 miliona evra, a takođe je izdvojila  još 30 miliona za period  od 2017-2020, godine,  sa fokusom na upravljanje resursima voda, klimatske promene i energetsku efikasnost.
Važan aspekt podrške Švajcarske je poboljšanje upravljanja sektorom voda. Švajcarska podržava Međuministarski savet  za vode  od njegovog  osnivanja 2009. godine. Ovaj vladin mehanizam za donošenje odluka i koordinaciju, postavljen  u Kancelariji  premijera, odigrao je odlučujuću ulogu u razvoju sektora voda. Danas, struktura i organizacija sektora voda na Kosovu se  visoko ceni  od  istaknutih međunarodnih  organizacija.

06.12.2017 11:12
Natrag

KOSOVO IN UNESCO