Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Republike Kosovo usvojila odluku o povećanju plata za 4% za sve zaposlene koji primaju plate iz budžeta

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 12. januar 2018. godine
 
Vlada Republike Kosovo, predvođena od strane Ramush Haradinaj, održala je 24. po redu sastanak, na kojem je razmotrila i usvojila odluke iz svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti.
Na osnovu Zakona o Centralnoj banci Republike Kosovo, za izbor kandidata za Guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Vlada Kosova je usvojila listu koju će proslediti Skupštini Republike Kosovo, sa sledećim kandidatima:
1.      Fehmi Mehmeti
2.      Shkëndije Himaj
3.      Besnik Bislimi, dhe
4.      Safet Merovci
 
Vlada Kosova je usvojila ukidanje Odluke br. 06/98 Vlade Kosova od dana 29. jun 2016. godine, o imenovanju zamenika direktora za Usluge vazduhoplovne navigacije za operativna pitanja i zamenika direktora Agencije za Usluge vazduhoplovne navigacije za administrativna finansijska pitanja
Na današnjem sastanak, kabinet vlade je usvojio zahtev za odobravanje budžeta za opštinu Lipljane, nakon usvajanja budžeta za 2018. godinu od strane Skupštine Opštine Lipljane, od dana 18.12.2017. godine. Ovo odobravanje budžeta je bilo neophodno obzirom da je Skupština Opštine Lipljane zakasnila sa usvajanjem budžeta u okviru zakonskog roka.
Vlada je usvojila odluku o povećanju plata, počev od 1. januara 2018. godine, za sve kategorije zaposlenih koji primaju plate iz budžeta Republike Kosovo za 4% na osnovicu plate, uključujući finansijska sredstva od 30 evra za radnike Civilne službe Republike Kosovo kao i 44 evra za zdravstvene radnike. Povećanje se primenjuje i na nagrađivanje članova Kosovske akademije nauke i umetnosti. U ovom povećanju neće biti obuhvaćeni svi oni koji su dobili povećanje plata prema odluci Vlade Kosova od 20. decembra 2017. godine.
Usvojenom odlukom na sednici Vlade Kosova dodeljena su finansijska sredstva u iznosu od 54,850,00 (pedeset četiri hiljada i osamsto pedeset) evra, za pokrivanje troškova multikulturne manifestacije “Flaka e Janarit” 2018, u opštini Gnjilane.
Kabinet vlade je usvojio odluku o osnivanju Savetodavnog odbora Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo. Savetodavni odbor će biti u ovom sastavu:
1.      Izedin Bytyqi-MRSZ,
2.      Hysnije Maloku- MF,
3.      Rexhep Bllaca-MTI,
4.      Veton Alihajdari-MONT,
5.      Veton Firzi-MKOS,
6.      Lah Nitaj-Nacionalni autoritet kvalifikacija,
7.      Avni Ajdini -UNSK,
8.      Safet Gerxhaliu-PKK,
9.      Sazan Ibrahimi-Asocijacija kosovskih opština.
 
Odlukom koja je danas usvojena na sednici Vlade Kosova, Centri za socijalni rad u opštinama Republike Kosovo određene su kao odgovorne institucije za procenjivanje socijalnih kategorija koje će biti oslobođene od plaćanja premija i zajedničkih plaćanja, ukoliko se identifikuju kao siromašni prema kriterijumima Testa siromaštva.
Usvojena je odluka o daljem razmatranju zahteva o eksproprijaciji za javni interes nepokretnih imovina vlasnika i posednika interesa koji su pogođeni izgradnjom autoputa Priština-Elez Han, katastarske zone Nikaj i Soponica, opština Kačanik i katastarska zona Elez Han, opština Elez Hana.
Takođe je usvojena odluka o osnivanju Lokalnog javnog preduzeća “Multifunkcionalni centar” a. d. Mitrovica, sa 100% vlasnika akcija SO Mitrovica.
 
Vlada Kosova formirala je među-ministarsku komisiju za obeležavanje 550. godišnjice smrti nacionalnog heroja Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Komisija ima mandat da izvrši sve pripreme, kao i dnevni red obeležavanja 550. godišnjice smrti nacionalnog heroja Gjergj Kastrioti Skenderbeu.
Komisija se sastoji od:
1.      Jahja Lluka, Savetnik Premijera;
2.      Sekretar KP;
3.      Ministar MKOS;
4.      Sekretar MKOS;
5.      Ministar MONT;
6.      Sekretar MF;
7.      Predstavnik iz Kancelarije Predsednika;
8.      Predstavnik iz Skupštine;
9.      Predstavnik iz Skupštine opštine.
Premijer Haradinaj je obavestio kabinet vlade o procesu dijaloga Kosova sa Srbijom i predložio imenovanje šefa delegacije Kosova za pregovore sa Srbijom. Vlada je usvojila predlog premijera da Avni Arifi bude šef kosovske delegacije u ovim razgovorima posredovanjem Brisela.
 
Ministar pravde Abelard Tahiri obavestio je kabinet vlade o procesu završavanja Misije EULEX-a na Kosovu, kao i o koracima koji su preduzeti za popunjavanje pravnog vakuma. Postoji 8 zakona koje treba izmeniti i dopuniti u ovom procesu. Ministar pravde predložio je i izmenu i dopunu odluke o sastavu Upravnog odbora za sprovođenje Nacionalne strategije o imovinskim pravima.
 
Kabinet vlade je usvojio predlog ministra rada i socijalne zaštite Skender Reçica za dodelu sredstava u iznosu od 65 hiljada evra, kako bi se podržalo funkcionisanje Centara za smeštaj žrtava nasilja u porodici. Takođe, na predlog ministra Reçica doneta je odluka o povećanju iznosa naknade za šeme socijalne pomoći za 20 posto, prema broju članova porodice, počevši od 1. januara 2018. godine.
 
Na predlog ministra Trgovine i industrije Bajram Hasani usvojena su: Administrativno uputstvo o načinu stavljanja na raspolaganje nepokretnih imovina javnih preduzeća za razvoj i realizaciju strateških investicionih projekata i Administrativno uputstvo o načinu i metodama provere ispunjavanja kriterijuma za utvrđivanje statusa strateškog investitora.

 

12.01.2018 17:44
Natrag

Dnevni agenda

23 mart 2018

 1. Premijer Ramush Haradinaj učestvuje na sastanku za Vladavinu prava.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME:  09:00 č.

2. Premijer Ramush Haradinaj učestvuje na sednici Vlade Republike Kosovo.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11.00 č.

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO