Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Održan je dvadeset deveti sastanak vlade Kosova

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 13. februar 2018

Vlada Republike Kosovo je usvojila odluku o raspodeli finansijskih sredstava za manifestacije koje će se održati povodom desete godišnjice proglašenja nezavisnosti, uspostavila je Organizacioni odbor za obeležavanje Epopeje OVK-a i odobrila inicijativu za pregovaračke sporazume o grantovima  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačke razvojne banke (KfV).

Na otvaranju sastanka, premijer Ramush Haradinaj, obavestio je kabinet vlade o njegovoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, koju je ocenio uspešnom. Kosovska delegacija imala je važne sastanke i dobila je snažnu poruku vlasti Sjedinjenih Američkih Država da će nastaviti da podržavaju napredak Kosova.

Vlada je odobrilaa Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o zvaničnoj statistici Republike Kosovo. Ovaj Nacrt zakona dopunjuje i izmenjuje postojeći zakon i usklađen je sa evropskim zakonodavstvom.

Vlada je odobrila i Uredbu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu dijaspore i strateških investicija. Uredba definiše unutrašnju organizaciju ministarstva, nakon reorganizacije i proširenja svojih odgovornosti nakon konstituisanja Vlade u septembru 2017. godine.

Kabinet vlade je dodelio sredstva u iznosu od 600.000 evra (šesto hiljada evra) za sprovođenje programa Organizacionog odbora za obeležavanje desete godišnjice nezavisnosti Republike Kosovo. Ova sredstva se dodeljuju iz nepredviđenih troškova i prenose se na Ministarstvo kulture, omladine i sporta u kategoriji subvencija i transfera. Ministarstvo kulture, omladine i sporta i Ministarstvo finansija su dužne da sprovedu ovu odluku.

Na današnjem sastanku uspostavljen je i Organizacioni odbor za svenarodnu manifestaciju Epopeja Oslobodilačke vojske Kosova i za ovaj događaj koji će biti organizovan pod pokroviteljstvom premijera Republike Kosovo, dodeljena su sredstva u iznosu od 100.000 evra.

Vlada Kosova je odobrila Izveštaj o preliminarnim finansijskim izveštajima za izvršenje budžeta tokom 2017. godine. Ovaj izveštaj se prosleđuje Skupštini Kosova radi informisanja. Prema izvještaju, prihodi u budžetu tokom 2017. godine bili su ukupno 1 milijardu i 920 miliona evra, a za osam odsto viši su u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi iznose 1 milijardu i 835 miliona evra i za 4 odsto su veći nego u prethodnoj godini.

Odlukom usvojenom na današnjem sastanku odobrene su izmene priloženih tabela u Zakonu o budžetu za 2018. godinu. Izmene su u funkciji ispunjavanja nezavršenih finansijskih obaveza iz prethodne godine za višegodišnje kapitalne projekte. Ova odluka se takođe prosleđuje Skupštini Kosova.

Odobrene su dve inicijative Ministarstva finansija za postizanje međunarodnih sporazuma o grantovima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačkom razvojnom bankom (KfV). Sporazum sa EBRD-om odnosi se na finansiranje izgradnje regionalnih puteva, dok sa KfV-om odnosi se na finansiranje projekta za odlaganje otpadnih voda na jugozapadu Kosova (opštine Prizren, Đakovica i Peć) - faza V.

Vlada je imenovala na položaju generalnog sekretara Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Ekrema Kastrati.

Kabinet vlade na današnjem sastanku uspostavio je Međuministarski upravni odbor za razvoj projekta "Autoput Istok-Peć-Dečani-Đakovica-Prizren". Odbor će imati sledeći sastav:
1.    Ministar infrastrukture- predsedavajući
2.    Ministar finansija - član
3.    Ministar ekonomskog razvoja - član
4.    Ministarka životne sredine i prostornog planiranja - član
5.    Ministar regionalnog razvoja - član

Zamenik premijera Fatmir Limaj obavestio je kabinet vlade o teškom stanju Memorijalnog kompleksa "Adem Jashari" u Prekazu, zbog nedostatka ulaganja za očuvanje Jašarajijevih kula. Zamenik premijera Limaj je naglasio da će do sledećeg sastanka biti analizirana situacija koja je stvorena i vladi će biti preporučeni koraci koje bi trebalo preduzeti za zaštitu ovog Kompleksa koji označava uzvišenu vrednost oslobodilačkog rata.

Premijer Ramush Haradinaj izjavio je da je danas doneo odluku o postavljanju kosovske zastave na mestu zvanom kružni tok na ulazu u Prištini. "17. februar je najveći datum Kosova koji će biti počastvovan na najdostojanstveni način", rekao je premijer Haradinaj i pozvao sve da se uzdrže od emocionalnih debata i da se  pažnja posveti dostojanstvenom obeležavanju jubilarne godišnjice proglašenja nezavisnosti.
 

 

13.02.2018 17:32
Natrag

KOSOVO IN UNESCO