12.05.2018

Premijer Haradinaj se sastao sa Odborom Trepče

Priština, 11. maj 2018.

“Vlada Kosova je 2018. godinu proglasila godinom Trepče. Zbog toga, svi moramo da radimo sa najvećom posvećenošću u cilju oživljavanja ovog privrednog giganta, aktiviranja resursa i povratka Trepče njenoj misiji razvoja Kosova”, rekao je premijer Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, na sastanku sa članovima Nadzornog odbora “Trepča, AD”, kojim predsedava Ardian Syla.

Naglašavajući veliki značaj koji ima Trepča za ekonomski razvoj Kosova, premijer Haradinaj je zatražio od članova Nadzornog odbora “Trepča, AD”, da tokom rada Nadzornog odbora imaju kao prioritet transparentnost, odgovornost i posvećenost, sve do ukupnog funkcionisanja svih poslovnih jedinica Trepče.

Predsedavajući Nadzornog odbora “Trepča, AD”, Ardian Syla, obavestio je premijera Haradinaj sa poslovima koji su urađeni od prvog sastanka, na izradi statuta Trepče, njenu registraciju kao akcionarsko društvo i o izboru upravnog odbora.
Premijer Haradinaj ohrabrio je članove Odbora da se zalažu za rešavanje i prevazilaženje svih problema, naročito na finalizaciji statuta, pružajući bezrezervnu podršku vlade.

Sastanku su prisustvovali zamenik premijera Enver Hoxhaj, ministar za ekonomski razvoj, Valdrin Lluka i ministarka životne sredine i prostornog planiranja Albena Reshitaj.