13.09.2018

Izjava Vlade Republike Kosovo

 

Priština, 13. septembar 2018. godine

Vlada Kosova pozdravlja glasanje preporuke u Evropskom parlamentu za uklanjanje viza i smatra da je to još jedan izraz priznanja prema Republici Kosovo i njenim građanima za rad i posvećenost da se postane deo evropskih integracija.

Glasanje preporuke za liberalizaciju viznog režima je dokaz rada i posvećenosti Vlade i drugih institucija Republike Kosovo da ispune sve zahteve i obaveze koje proističu iz putokaza za liberalizaciju viza.

Vlada Kosova očekuje da će i Savet ministara EU, u najkraćem roku potvrditi odluku o viznoj liberalizaciji za građane Republike Kosovo. Vlada Kosova će, kao što je do danas bila posvečena, biti na raspolaganju za pružanje argumenata i garancija u procesu donošenja konačne odluke o liberalizaciji.

Kosovo je uvereno da će na svom putu postati deo integracije u evroatlantske strukture i odlučno izražavamo našu nepokolebljivu opredeljenost za našu evropsku budućnost.

Dnevni agenda

Sve