08.11.2018

Premijer Haradinaj: Naš prioritet, napredak ka Evropskoj uniji

Priština, 8. novembar 2018.

„Ako Kosovo zaostaje u reformama ka EU, tada je u zastoju naš društveni razvoj u celini“, rekao je premijer Kosova, Ramush Haradinaj na redovnom sastanku Ministarskog saveta za evropske integracije.

Premijer Haradinaj, izjavio je da su se danas okupili da bi razgovarali o sprovođenje agende ERA, jer su pri zaključenju perioda ERA 1 i ponovnom početku ERA 2, što znači prioriteti izvedeni za sprovođenje u periodu pre njih.
Premijer Haradinaj je rekao da očekuje da će nakon završetka ove godine, na Kosovu boraviti komesar Han, što će biti dobra prilika da se nastavi dalje sa primljenim obavezama Kosovo -EU.

„Uprkos činjenici da je postojao fokus u agendi Evropske reforme, ipak možemo zaključiti da je bilo zaostajanja i kašnjenja u sprovođenju, u vezi sa načinom donošenja odluka ili načinom donošenja prioriteta na ove teme“ rekao je premijer Haradinaj, dodajući da su još uvek u okolnostima kada se može zaključiti ERA 1 i početak drugih prioriteta.

Premijer Haradinaj je rekao da bez obzira na teme, sa kojima se preokupira možda svaka institucija ili poseban sektor, ipak, ne treba da zaboravimo da je osnovna tema ili temelj toga ko smo mi kao zemlja, naš je napredak na putu ka Evropskoj uniji.“

Ako Kosovo zaostaje u reformama u pravcu EU-e, onda zaostaje i naš društveni razvoj u celini“, rekao je premijer Haradinaj, dodajući da ovaj pokazatelj pokazuje koliko se građani, društvo, naša zemlja, približavaju EU
U međuvremenu, ministarka za evropske integracije, Dhurata Hoxha, je rekla da su za prioritetizaciju reformi, Vlada Republike Kosovo i Evropska unija pokrenuli program evropskih reformi, gde je ERA 1 predvidela sprovođenje 22 prioriteta za niz naših institucija.

Ministarka je rekla da je u vezi sa nalazima konačnog izveštaja, obavljen dobar posao, ali se može još više, napominjući da iako su preduzete neke mere u vladi, zastali su u Skupštini sa neusvajanjem zakonodavnih inicijativa.

Nakon sastanka, premijer Haradinaj i ministarka Hodža, su na zajedničkoj konferenciji za medije, potvrdili da je na ovom sastanku odobren u načelu izveštaj ERA 1 i lista prioriteta ERA dokumenta ERA 2.

Premijer Haradinaj je rekao da je do sada urađen dobar posao, ali očekuje veća posvećenost svih uključenih aktera.

„Sa radnom dinamikom Ministarskog saveta za realizaciju prioriteta ERA, ćemo poslati jednu dobru poruku da je Kosovo ozbiljan kandidat, potencijalan za budući status kandidata za članstvo u EU“, rekao je premijer Haradinaj .

Dnevni agenda

Sve