09.10.2018

Vlada je usvojila nacrt zakona o finansiranju političkih partija i odluku o nadoknadi prekovremenog rada za kosovsku policiju

 

68. sednica Vlade Kosova
Priština, 9. oktobar 2018.

Današnji sastanak Vlade Republike Kosovo, premijer Ramush Haradinaj je počeo , izražavajući saučešće prijateljima i saradnicima bivšeg novinara Ibrahima Redžepija, istovremeno i političkog savetnika ministra za ekonomski razvoj, Valdrina Lluke, koji je preminuo nakon teške bolesti.

Nastavljajući današnju sednicu, Vlada Kosova je usvojila odluku o izmenama i dopunama Zakonodavnog programa Vlade Republike Kosovo za 2018 godinu. Zakonodavni program Vlade Republike Kosova za 2018 godinu će uključivati: Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo, Ministarstva za inovativnost i preduzetništvo i GIZ-a (Nemačke agencije za međunarodnu saradnju) za sufinansiranje Cetep projekta, Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini i nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.
Na današnjoj sednici je usvojen nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija. Izmenama i dopunama Zakona predviđa se da se pojasne neke od zakonskih odredbi, sa posebnim naglaskom na kontrolu finansiranja političkih partija, reviziju finansijskih izvještaja i njihovo objavljivanje. Takođe, zakon definiše kaznene mere za subjekte koja ne ispunjavaju zahteve koji proističu iz ovog zakona. Inicijativa za izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija je izvršena sa ciljem jačanja transparentnosti i borbe protiv korupcije. Zakon je uzeo kao osnovu mišljenje Venecijanske komisije, koje su ugrađene u zakon.

I Nacrt zakona o biocidnim proizvodima je dobio saglasnost Vlade. Nacrt zakona reguliše funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i vrši usklađivanje pravila za stavljanje u promet i korišćenje biocidnih proizvoda, kako bi se obezbedilo zdravlje ljudi, životinja i životne sredine.
Vlada Kosova je na današnjoj sednici usvojila Uredbu o procedurama za imenovanje na rukovodećim pozicijama u civilnoj službi Republike Kosovo. Ova Uredba utvrđuje postupke sa ciljem prelaska iz postojećeg sistema u novi sistem imenovanja na visokim rukovodećim pozicijama utvrđenim Zakonom o civilnoj službi i drugim pravnim aktima.

Vlada Republike Kosovo je usvojila zahtev za dodelu sredstava za kosovsku policiju, sa ciljem nadoknade dodatne isplate za policajske službenike, za prekovremeni rad i angažovanje tokom ove godine. Izdvojen je iznos od 2 miliona 600 hiljada evra, i vrši se u cilju održavanja performanse, efikasnosti i delotvornosti u postizanju ustavnih i zakonskih ciljeve Kosovske policije.

Odobrenje od strane Kabineta Vlade je dobio i nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Kosovo i GIZ-a (Nemačke agencije za međunarodnu saradnju za sufinansiranje CETAP projekta (stvaranje zaposlenosti kroz promociju izvoza).

Odobrenje kabineta Vlade je dobio i koncept dokument za prvi talas racionalizacije i utvrđivanje linija odgovornosti za agencije koje funkcionišu u Skupštini. Koncept dokument ima za cilj izradu akcionog plana za racionalizaciju agencija, sa ciljem smanjenja njihovog ukupnog broja. Svrha ove promene je povećanje efikasnosti i delotvornosti i unapređenje odgovornosti i nadzora Skupštine prema Vladi.
Vlada Republike Kosovo je usvojila odluku o dodeli dodatnog budžeta od 650 hiljada evra za Kancelariju za pitanja zajednica.

Kabinet Vlade je usvojio izmenu odluke za porez stope akciza na Kosovu, prema kojoj stopa akciza na cigarete proizvedene u Republici Kosovo se obračunava korišćenjem metode prema vrednosti i obračun se vrši na maloprodajnoj ceni po stopi od 30 posto od maloprodajne vrednosti.

Tri konačne odluke o eksproprijaciji nepokretne imovine za javni interes, su danas usvojene na sednici Vlade. Sa usvojenim odlukama su ekspropriisane imovine bivšeg društvenog preduzeča „Ereniku“ koje su predmet izgradnje „američke Specijalne ekonomske zone“; nekretnine bivše Radio-televizije Priština u Donjem Zabelu opštine Glogovac , za izgradnju sportskog terena „Sintetički stadion“ i „Poslovna zgrada – prizemlje “ bivša Prištinska gradska apoteka za potrebe smeštaja državnih institucija Republike Kosovo.

Vlada je usvojila odluku o izmeni odluke kojom se ovlašćuje FC Priština, Sh.pk da preduzme sve potrebne mere za obezbeđivanje dokumentacije za davanju imovine na korišćenje.
Sa današnjom usvojenom odlukom je utvrđena naknade za članove odbora direktora novog energetskog preduzeća Kosova A.D/NKEC i nadzornog odbora Trepča AD.

U principu su dobili odobrenje kabineta Vlade inicijative za potpisivanje trojnog sporazuma između Evropske unije, Kosova i Crne Gore za prekograničnu saradnju IPA II, koji je u ukupnom iznosu od 2 miliona evra za obe zemlje; inicijativa za potpisivanje međunarodnog sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Vlade Republike Kosova i Vlade Kraljevine Belgije; i inicijativa za pregovore „Finansijskog sporazuma za projekat jačanje finansijskog sektora“ između Vlade Republike Kosova i Međunarodnog udruženja za razvoj.

Na predlog ministra pravde, odobrena je odluka za isključivanje iz postupka Zakona za javne nabavke snabdevanje i opremanje oružjem za popravne službe Kosova.

Ministar za javnu upravu, Mahir Iagcilar je obavestio o učešću na regionalnoj konferenciji o digitalizaciji Zapadnog Balkana u Crnoj Gori, koja je organizovana od RESPA (regionalne škola za javnu upravu) i u kojoj je učestvovala i poverenica Evropske komisije za digitalizaciju.

Dnevni agenda

Sve