06.11.2018

Vlada Kosova je uspostavila zaštitne mere za proizvode uvezene iz Srbije i Bosne i Hercegovine, usvojena je odluka o zabrani upotrebe uglja za grejanje u javnim objektima

 

74. sednica Vlade

Priština, 6. novembar 2018

Vlada je odobrila odluku o uspostavljanju zaštitnih mera na uvoz svih proizvoda proizvedenih u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Zaštitne mere podrazumevaju porez od deset odsto za sve proizvode koji se uvoze na Kosovo i za zemlju porekla Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Izuzetak od ove mere ćine proizvodi međunarodnih brendova proizvedenih u ovim dvema zemljama.

Vlada Republike Kosovo je usvojila nacrt zakona o pristupanju Kosova Regionalnoj školi za javnu upravu – ReSPA. Cilj nacrta zakona je ulazak Kosova u ovu školu koji će unaprediti status Republike Kosovo na međunarodnoj areni sa svojim prisustvom u mnogim nacionalnim forumima.
ReSPA-e je organizacija sa predstavnicima Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Albanije. Cilj ReSPA je da se unapredi saradnja u oblasti javne uprave, jačanje razmene iskustava sa državama članicama Evropske unije, jačanje administrativnih kapaciteta i razvoj resursa u javnoj upravi.

Na današnjoj sednici, vlada je usvojila odluku o prikupljanju sredstava iz neraspoređenih sredstava Kosovskog penzionog fonda u budžetu Kosova, prema situaciji na kraju 2018.godine. Očekuje se da stanje tih sredstava bude preko 1.2 miliona evra.

Usvojena je takođe i odluka da se usvoji i zahtev Ministarstva finansija za štednje, podele i budžetske transfere između kategorija rashoda budžetskih organizacija za 2018. godinu.

Usvojena je i preliminarna odluka za eksproprijaciju nepokretnosti za javni interes, na zahtev opštine Đakovica, koje su predmet izgradnje „Okružnice Đakovica“.

Odobrenje Vlade je takođe dobila i odluka o zabrani korišćenje uglja za grejanje u javnim zgradama. Odluka je zasnovana na iskustvima iz prethodnih godina tokom zimske sezone kada se pojavi visok stepen zagađenja vazduha, koje nastaje kao rezultat izduvnih gasova iz saobraćaja, upotrebe goriva za grejanje i beleži visoku koncentraciju zagađivača vazduha. U cilju smanjenja zagađenja i zaštite životne sredine, Vlada ima za cilj da izbegavanjem upotrebe uglja za grejanje u javnim zgradama, smanji zagađenje.

Vlada je odobrila predlog Ministarstva za lokalnu upravu da odobri zahteve opština, Severna Mitrovica, Ranilug i Klokot o povlačenju u iz procesa privatizacije i vračanju u opštinsko vlasništvo zgrada i nepokretnosti u cilju sprovođenja projekata od javnog interesa.

Sa odlukom odobrenom danas na sednici Vlade, Gentiana Islamaj je imenovana za generalnog direktora Generalne direkcije za akreditaciju Kosova u okviru Ministarstva trgovine i industrije. Na današnjoj sednici Vlade Republike Kosovo , premijer Ramush Haradinaj je zatražio regulisanje stalnog statusa zaposlenima u predsedničkoj rezidenciji Ibrahim Rugova.
Takođe, na predlog Premijera su odobreni amandmani Uredbe za oblasti administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstva, koji će omogućiti zameniku premijera i ministru spoljnih poslova da ima još tri političke savetnika u sastavu svog kabineta.

Dnevni agenda

Sve