03.08.2020

Qeveria e Kosovës mbajti mbledhjen e 19-të

Prishtinë, 3 gusht 2020

Qeveria e Republikës së Kosovës, me kërkesë të kryeministrit Avdullah Hoti, në pajtim me nenin 17 paragraf 1. të Rregullores së Punës së Qeverisë, ka mbajtur sot mbledhjen korresponduese (mbledhje elektronike, e 19-ta me radhë), në të cilën ka marrë vendime nga fushat e përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore.

Pika e parë që mori miratimin e Qeverisë së Kosovës ishte vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë nr. 13/15 të datës 22 korrik 2020, për themelimin e Komitetit Ndërministror për përzgjedhjen e projektit për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz. Me këtë plotësim-ndryshim anëtar i Komitetit Ndërministror është edhe Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit.  Ky vendim është pjesë përbërëse e vendimit të Qeverisë nr. 13/15 të datës 22 korrik 2020.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për shkarkimin e Bordeve të Përkohshme të Drejtorëve të katër Ndërmarrjeve Publike: Ndërmarrjes Publike, Kompania Rajonale e Ujësjellësit KRU “Prishtina” Sh. A.; Ndërmarrjes Publike Qendrore NPH “Ibër – Lepenc” Sh. A.; Ndërmarrjes Publike “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës – KEK” Sh. A. dhe Ndërmarrjes Publike KRU “Hidroregjioni Jugor”, Prizren Sh. A.

Po ashtu, Qeveria ka emëruar Bordet e Përkohshme të këtyre katër Ndërmarrjeve Publike, si në vijim:

 1. Bordi i Përkohshëm i NP, KRU “Prishtina”, në këtë përbërje:
  1.    – Labinot Dedushi, Kryesues, Drejtor;
  2.    – Agim Miftari, Drejtor;
  3.    – Arlind Haziri, Drejtor;
  4.    – Linda Spahiu, Drejtore.
 2. Bordi i Përkohshëm i NPH “Ibër Lepenc” Sh. A., në këtë përbërje:
  1.   – Marigona Hamdija, Kryesuese, Drejtore;
  2.   – Aferdita Llumnica, Drejtore;
  3.   – Enver Rrustemi, Drejtor;
  4.   – Dejan Radojkovi, Drejtor.
 3. Bordi i Përkohshëm i NP “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës – KEK” Sh. A., në këtë përbërje:
  1.   – Hysen Fazliu, Kryesues, Drejtor;
  2.   – Egzon Berisha, Drejtor;
  3.   – Petrit Ibraj, Drejtor;
  4.   – Fatime Grajcevci, Drejtore.
 4. Bordi i Përkohshëm i NP Kompania Rajonale e Ujësjellësit – KRU “Hidroregjioni Jugor” Prizren Sh. A., në këtë përbërje:
  1.   – Zambeze Guraziu, Kryesuese, Drejtore;
  2.   – Edmond Hoxha, Drejtor;
  3.   – Mirzet Dzogovic, Drejtor;
  4.   – Agron Shala, Drejtor.

Agjenda

Të gjitha