31.03.2020

20. sastanak Vlade

Priština, 31. mart 2020.

Vlada na dužnosti Republike Kosovo, nastavljajući privrženost ispunjavanja svojih zakonskih i ustavnih obaveza, održala je odgovarajući sastanak na kome je usvojila Odluku o postepenom sprovođenju reciprociteta kao principa u odnosima sa Srbijom.

Odluka obavezuje da se u odnosima sa Srbijom nazivi fitosanitarnih sertifikata i drugi prateći  dokumenti, kao i veterinarski sertifikati i drugi prateći dokumenti, koriste u skladu sa Ustavom i važećim zakonodavstvom.

Današnju donesenu odluku obavezni su da je sprovode granična policija, carina, Agencija za hranu i veterinu, Kosovska agencija za lekove i medicinska sredstava i druge nadležne institucije.

Sprovođenje ove odluke će se preispitivati najmanje jednom mesečno. Istom odlukom ukidaju se odluke Vlade br. 01/76 od 21. novembra 2018. godine i br. 06/82 od 28. decembra 2018. godine. Odluka ostaje na snazi do 15. juna 2020. godine, kada će se oceniti njeno sprovođenje.

Vlada procenjuje da su mere reciprociteta instrument odnosa između suverenih država koji je poznat opštim principima međunarodnog prava kroz različite međunarodne sporazume, kao što su:

  • Opšti sporazum o tarifama i trgovini (GATT) iz 1947. godine, izmenjen 1994. godine;
  • Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) 2007. godine;
  • Ugovor o transportnoj zajednici, potpisan od strane Evropske unije, Srbije i Republike Kosovo, pored ostalih zemalja Zapadnog Balkana;

Trgovinska politika Kosova, koju je Vlada usvojila 2009. godine, imala je za cilj da koristi od liberalizacije trgovine budu veći i održivi. Međutim, Srbija je uvela brojne netarifske trgovinske barijere prema Republici Kosovo, uključujući barijere u tranzitu, tehničke i političke barijere. Tako da, od stupanja na snagu CEFTA-e, Srbija je nanijela štetu izvoznicima i uvoznicima iz Republike Kosovo i prouzrokovala visok trgovinski deficit za Republiku Kosovo.

Ovi su dovoljni razlozi da Vlada na dužnosti Republike Kosovo usvoji ovu odluku.