11.03.2020

Odobravaju se preventivne mere u funkciji zaštite od Corona virusa COVID-19

Sedma sednica

Priština, 11. mart 2020.

Vlada Republike Kosovo, na čelu sa premijerom Albin Kurti, održala je sedmu, vanrednu sednicu na kojoj je doneta odluka o preventivnim merama u funkciji zaštite od Corona Virus COVID-19.

U nastavku su preventivne mere koje je usvojio vladin kabinet:

 1. Prekid obrazovno vaspitnog procesa u javnim i privatnim obrazovnim institucijama na svim nivoima do 27. marta 2020. Preporuka je da se jedan roditelj oslobodi sa posla (ova mera se ne odnosi na radnike u zdravstvenom i bezbednosnom sektoru);
 2. Privremeno suspendovanje vazdušnih i kopnenih putnih linija iz zemalja visokog i srednjeg rizika (do jedne druge odluke).
 3. Obavezna kontrola putnika od strane medicinskih timova GCPM-a na svim ulazima i izlazima Kosova uz podršku Policije Kosova svih građana koji dolaze iz područja epidemije, radi otkrivanja slučajeva sa COVID-19 i preduzimanja preventivnih mera.
 4. Obavezno samo-karantiniranje za sve građane koji uđu u Republiku Kosovo iz područja visokog i srednjeg rizika od epidemije, u skladu sa smernicama SZO (nesprovođenje je kažnjivo u skladu sa Zakonom o sprečavanju zaraznih bolesti). Ako se određene osobe ne mogu samo-karantinirati, preporučuje se njihovo smeštanje u zajedničke karantine koje odredi Vlada Republike Kosovo.
 5. Javne i nejavne aktivnosti mogu se odvijati zatvorene / bez prisustva publike kao što su: sportski događaji/skupovi, skupovi, koncerti, konferencije, okrugli stolovi do jedne druge odluke.
 6. Zabraniti aktivnost restorana, noćnih klubova, teretana, bazena posle 23 časova.
 7. Zabraniti izvoz medicinske opreme, materijala i lekova od strane privrednih subjekata i proizvođača, osim odlukom Vlade.
 8. Sve vladine institucije, kao i javna i privatna preduzeća, dužne su da preduzmu mere zaštite i dezinfekcije u svim institucijama prema uputstvima Ministarstva zdravlja, koje se odnose na pojačane higijenske mere.
 9. Sva javna preduzeća i privatne kompanije koja vrše javni prevoz putnika dužni su redovno dezinfikovati prevozna sredstva.
 10. Zabraniti međunarodni organizovani prevoz (autobus, minibus i slično) prema zemljama visokog rizika i obrnuto.
 11. Fizička i pravna lica koja ne poštuju i krše preporuke biće kažnjena u skladu sa važećim zakonodavstvom.