13.03.2020

Odobravaju se dodatne mere od strane Vlade Kosova nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva sa Corona virusom COVID-19

Deveta sednica

Priština, 13. mart 2020.

Vlada Republike Kosovo, na čelu sa premijerom Albin Kurti, održala je vanredni sastanak na kome je donela odluku o preduzimanju dodatnih mera nakon što je potvrdila pozitivne slučajeve sa Corona virus-om COVID-19.

Dodatne mere preduzete na ovoj vanrednoj sednici Vlade Kosova su sledeće:

1. Zabranjuje se ulaz – izlaz građana u opštini Klina;

2. Zabranjuje se ulaz – izlaz građana u opštini Vitina;

3. Prekida se, trenutnim dejstvom, međugradski transport u Republici Kosovo, kao i organizovani međunarodni transport;

4. Zatvaraju se kopneni granični prelazi za putnike koji ulaze na Kosovu, to se ne odnosi na kosovske građane, svi državljani Kosova koji ulaze kroz ove granične prelaze biće podvrgnuti dodatnim medicinskim pregledima sa nalogom za samoizolaciju u narednih 14 dana;

5. Od 16. marta 2020. godine sa početkom u 24:00 časova će biti privremeno obustavljane sve avio-linije na aerodromu u Prištini, osim vojnih letova i medicinskih hitnih slučajeva (MEDIVAC). Izuzetak su dolazne linije sa posadom ali bez putnika, koje služe samo za odlazak putnika sa Kosova;

6. Zatvaraju se kafići, barovi, pabovi i restorani, trgovinski centri sa izuzetkom apoteka i prehrambenih radnji;

7. Obustavljaju se sve kulturne i sportske aktivnosti;

8. Zatvaraju se stočne i auto pijace;

9. Smanjuje se na suštinske delatnosti i suštinsko osoblje svaka javna institucija, osim osoblja zdravstvenog i bezbednosnog sektora;

10. Nalaže se privatnim kompanijama da svoj rad organizuju tako da većinu aktivnosti zaposleni obave od kuće;

Preporuka: Pozivamo sve građane da izbegavaju prometna mesta sa ljudima i da se pridržavaju svih mera preduzetih od strane Vlade i preporuka koja su data od strane Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova;

Takođe, Vlada je na današnjoj vanrednoj sednici donela odluku o izmeni i dopuni Odluke br. 01/08, od 12. marta 2020, posle tačke 1.22. dodaju se sledeći članovi:

– Lumir Abdixhiku, Ministar Infrastrukture i životne sredine, član;

– Naser Ramadani, Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova, član;

– Predstavnik Klinike zaraznih bolesti u UBKSK, član; 

– Predstavnik iz Centra za situacije u Sekretarijatu SBK-a, član.