22.10.2020

Govor premijera Hotija na današnjem virtuelnom sastanku o bezbednosti, Beograd 2020

 

Nj.E. Avdullah Hoti,
Premijer Republike Kosovo

Uvodne napomene: Nema mira bez poverenja,
10. Beogradski bezbednosni forum, 22. oktobar 2020

Dame i gospodo,

Dopustite mi da istaknem da smo u protekle dve decenije bili svedoci transformacije odnosa između zemalja i naroda u regionu, sa jasnim akcijama prema mirnom i stabilnom regionu.

Ovo je merljivo.

Povećala se interakcija između vlada, ljudi i trgovine, što je jasan znak obećavajuće budućnosti.

Te su promene moguće zahvaljujući izuzetnoj podršci koju su EU i Sjedinjene Države pružile regionu kroz proces proširenja EU, tehničku pomoć, razvojnu i finansijsku pomoć i drugu političku podršku.

EU i Sjedinjene Države su zaslužne za ovu transformaciju i za olakšavanje mirnog rešenja mnogih otvorenih bilateralnih pitanja.

Mi smo zabrinuti kao zemlja

Naša politika regionalnih odnosa zasniva se na principu konstruktivne i dobre susedske politike.

Ali, svi smo svesni da je takva regionalna politika moguća kada:
1. Sve države se međusobno priznaju,
2. Sve zemlje uspevaju dijalogom rešiti svoja bilateralna nerešena pitanja;
3. Obezbediti odgovarajuću zaštitu prava manjina i
4. Delovati u duhu evropskih vrednosti u rešavanju političkih, ekonomskih, socijalnih i ekoloških izazova.

Po pitanju regionalne bezbednosne saradnje

Kosovo je aktivno zagovaralo da nijedna zemlja u regionu ne bi trebala ostati neutralna prema spoljnim pretnjama EU i njenim državama članicama.

Zapadni Balkan je bio i trebao bi ostati demokratska i evroatlantska zona.

Mi nismo zemlja koja se graniči sa EU. Mi smo u stvari kopno EU.

Stoga smatram da naš region ne bi trebao služiti kao most sa drugim spoljnim tendencijama i sistemima za geopolitičku kontrolu.

Naši odnosi sa zemljama u regionu

Posvećeni smo postizanju mira, stabilnosti i normalizaciji odnosa nakon razornih ratova 90-ih.

Ojačali smo naše odnose sa svim zemljama u regionu, a slični pokušaji su učinjeni i sa procesom normalizacije odnosa sa Srbijom.

Naša politika je raditi sa svim zemljama u regionu, u dobrom duhu, u cilju pune normalizacije, jačanja regionalnog mira i stabilnosti, povećanja saradnje na svim poljima, sa fokusom na međusobnu povezanost, ekonomiju, trgovinu i druga područja.

Učešće Kosova u regionalnim bezbednosnim mehanizmima

Kosovo je aktivno uključeno u sve regionalne bezbednosne mehanizme.

Prioritet nam je ravnopravno učestvovanje i integrisanje u sve regionalne inicijative.

Ovo se zasniva na našoj dugoročnoj viziji evroatlantskih integracija.

Ali, jasno je da je prepreka u jačanju bezbednosne saradnje nedostatak poverenja među zemljama u regionu.

Zbog prošlosti, neke zemlje u regionu još uvek imaju otvorene bilateralne sporove, uglavnom između Kosova i Srbije.

Saradnju u bezbednosti mora voditi okvir EU-a za dobrosusedske odnose, ali i na osnovi spremnosti da se odgovori na globalne bezbednosne pretnje i rizike, poput organizovanog kriminala i ilegalnih migracija.

Takva saradnja doprinosi stvaranju političke stabilnosti i ekonomskog prosperiteta u regionu.

Dozvolite da takođe naglasim da Kosovo teži članstvu u NATO-u.

Želimo postati izvoznik bezbednosti.

U međuvremenu, vojno prisustvo NATO-a na Kosovu i dalje je presudno za stabilnost zapadnog Balkana.

O dijalogu između Kosova i Srbije

Nema sumnje da dijalog uz pomoć EU predstavlja ključni mehanizam, i zapravo jedini način za normalizaciju naših odnosa.

Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji zaista je istorijski sporazum.

Ali, ovo je samo početak istorijskog procesa postizanja konačnog sporazuma za potpunu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, što takođe podrazumeva međusobno priznavanje dve zemlje.

Kosovo je spremno za ovaj sporazum.

Kosovo je uvek biralo dijalog za rešavanje sporova sa Srbijom.

Verujemo da je dijalog evropska vrednost.

Hvala vam.