16.10.2020

Na Kosovu više neće biti upotrebe 5G opreme koju pružaju nepouzdani prodavci

 

Priština, 16. oktobar 2020

Premijer Republike Kosovo Avdullah Hoti primio je danas predstavnike Regulatornog tela za elektronske i poštanske komunikacije (ARKEP, kao najkompetentnijeg tela u oblasti elektronskih komunikacija.

Na ovom sastanku, premijer Hoti naglasio je značaj nacionalne bezbednosti, održavanja javnog reda, održavanja državne granice za stabilno i pouzdano funkcionisanje kroz relevantne državne institucije i koordinaciju međuinstitucionalnih akcija.

„Kosovo će prestati da koristi 5G uređaje, koje pružaju nepouzdani prodavci, u svojim komunikacionim mrežama. „Tamo gde možda postoji takva oprema, relevantne institucije u zemlji angažovaće se na njenom uklanjanju“, naglasio je premijer Hoti.