15.10.2020

Održan je redovni sastanak Međuministarskog odbora za vode

 

Priština, 15. oktobar 2020

Premijer Vlade Republike Kosovo Avdullah Hoti predsedavao je 11. sastankom Međuministarskog odbora za vode, kome su prisustvovali i ministar ekonomije i zaštite životne sredine Blerim Kuci, ministarka finansija Hykmete Bajrami, ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralni razvoj Besian Mustafa, zamenik ministra zdravlja Pjeter Ndou, kao i ambasador Švajcarske Thomas Kolli i ambasador Nemačke na Kosovu Joern Rohde.

Premijer Hoti se najpre zahvalio zemljama donatorima, posebno Švajcarskoj i Nemačkoj, koje su pomogle razvoj vodnog sektora u našoj zemlji, kojom prilikom je naglasio maksimalnu posvećenost Vlade sektoru voda, kao veoma važnom sektoru.

Dalje je, na ovom sastanku odobrena preporuka Studije izvodljivosti za izgradnju kanala Lepenc i brana u Firaji i Štimlju u dve faze, na osnovu kojih će se primeniti u sledećem krugu Okvira za investicije zapadnog Balkana (VBIF) za idejni projekat, procenu uticaja na životnu sredinu i društvo, kao i pripremu tenderskog dosijea ovog projekta, kroz koji će se obezbediti voda za piće za region Gnjilana, Uroševca i Prištine.

Zatim je izvršeno usvajanje Okvira investicija – Master plana za navodnjavanja kao jedan važan strateški projekat koji će imati veliki uticaj na poljoprivredni sektor, putem kojeg će se povećati pokrivenost navodnjavanjem poljoprivrednih površina.

Između ostalog, razmatran je pristup postavljanju ciljeva i pokazatelja učinka za regionalne vodne kompanije i regionalne kompanije za navodnjavanje, kako bi se poboljšalo korporativno upravljanje ovim preduzećima.

Takođe je, razgovarano o trenutnoj situaciji projekata u sektoru voda, za koji je tražena detaljnija analiza, a usvojene su i preporuke u vezi sa Izveštajem o finansiranju međunarodnog duga za investicije u vodnu infrastrukturu Kosova – Pravni i ekonomski aspekt“.

U okviru diskusije izvršeno je i razmatranje sprovođenja odredbi zakona o vodama, gde je Odbor odlučio da od nadležnih institucija zatraži izveštaj o primeni zakona.