12.01.2021

Premijer Hoti je imenovao g. Ekrema Hysenaja za vršioca dužnosti generalnog direktora PUK-a

Priština, 12. januar 2021.

Vršilac dužnosti premijera Republike Kosovo, g. Avdullah Hoti, odlučio je da g. Ekrema Hysenaja postavi na mesto vršioca dužnosti generalnog direktora Poreske uprave Kosova (PUK).

Vršilac dužnosti generalnog direktora PUK-a će izvršavati ove nadležnosti u skladu sa Zakonom br. 03/L-222 o poreskoj upravi i postupcima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-102, zakonom br. 04/L-115, zakonom br. 04/L-223 i ostalim važećim zakonima.

Po završetku dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora PUK-a, gospodin Hysenaj će se vratiti na svoj prvobitni posao, u skladu sa činom imenovanja pre ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danas i Ministarstvo finansija i PUK su dužni da je primene.