10.06.2020

Premijer Hoti predstavio je danas na Akademiji nauka i umetnosti Kosova okvir Vlade Kosova za dijalog

 

 

Priština, 10. juna 2020

 

 

Premijer Republike Kosovo, Avdullah Hoti, predstavio je danas na Akademiji nauka i umetnosti Kosova okvir Vlade Kosova za dijalog.

Pred članovima Akademije, premijer Hoti rekao je da je, od kada je preuzeo funkciju, intenzivno sarađivao sa kolegama iz vladinog kabineta i vodio intenzivne razgovore sa partnerima u glavnim centrima, u početku u Briselu, u Vašingtonu, Berlinu i Parizu. Još jednom je potvrdio volju Vlade da uđe u proces dijaloga, ali  je ujedno predstavio im  pristup vladajuće koalicije  ovom procesu.

Premijer Hoti rekao je da se sastao sa liderima političkih stranaka, parlamentarnih grupa i poslao poziv opoziciji, istovremeno naglašavajući da deo opozicije uopšte nije reagovao, deo opozicije je izrazio volju, ali da još uvek nije uspeo se sastati i predstaviti ovaj pristup nove vlade procesu dijaloga.

„Ovo je  sada naša platforma, ovo je naš okvir za dijalog. Dijalog će se odvijati samo na osnovu Ustava Kosova. Dijalog vodi premijer zemlje. Poslednjih nedelja i meseci bilo je različitih diskusija. Neću se nadmetati sa drugim institucionalnim nosiocima, jer su moje ustavne nadležnosti  jasne  o svim   pitanjima, uključujući i proces dijaloga, ali posebno u procesu dijaloga, moje nadležnosti,  kao  premijer su betonirane  i  presudom Ustavnog suda. „, rekao je premijer Hoti.

Kada je reč o principima dijaloga, premijer Hoti je naglasio tri glavna principa:

Prvi princip je da se teritorijalni integritet Republike Kosovo ne može pregovarati;

Drugi  princip  je da ustavno  i državno  organizovanje  Kosova ne može pregovarati; i treće, sporazum koji treba da bude postignut mora biti u skladu sa duhom Ustava Republike Kosovo. To su, kako je rekao premijer, tri osnovna principa kojima  ćemo se rukovoditi  u procesu dijaloga.

Dalje je  premijer Hoti rekao  da ono što ciljamo u procesu dijaloga je međusobno priznavanje, naglasivši da nijedan sporazum nema smisla, ako  ne pruža međusobno priznavanje.

„Ne privremeno uzajamno  priznavanje,  modela dve  Nemačke  ili drugih međunarodnih modela kako su  pominjani  na raznim stolovima, već recipročno priznavanje  koje nam odmah obezbešuje  stolicu  u UN, a takođe nam odmah omogućava i priznanje od  pet zemalja EU-a  koje  nas još nisu priznale „, rekao je premijer Hoti.

 

Govor u celini  premijera Hotija:

Poštovani  predsedniče Akademije,

Poštovani  akademici,

Poštovani mediji,

Poštovani  predsedniče LDK/ DSK, akademik Mustafa,

Poštovani svi vi prisutni ,

 

Zahvaljujem vam  se predsedniče na vašoj  spremnosti da  ustupite  prostor Akademiji da nas slušate. Verujem da je to dobra prilika za ono što smo videli juče, rad koji ste obavili juče, pregled postignutih  sporazuma u procesu dijaloga. Ja sam  samo nekoliko dana u kancelariji, ali naravno  sam morao brzo da se upoznam sa čitavim kabinetom Vlade , sa trenutnim zahtevima naših međunarodnih partnera da započnemo neke procese koji su već izvesno  vreme ostali napola. Prvobitno sam planirao da dam sopstvenu ocenu o tome kako je proces dijaloga tekao  do sada , ali ograniću će  se na samo nekoliko opšte procene i predstaviti, ako to mogu tako nazvati, okvir koji smo prihvatili, usvojili  unutar naše vladajuće koalicije

Takođe smo se obratili opoziciji da ih obavestimo o našem pristupu ovom procesu. Činjenica je da su svi naši napori decenijama,  kulminirali 17. februara 2008 godine  sa našom nezavisnom državom.  Tada su završeni svi mogući kompromisi koje je Kosovo moglo  da napravi da bi imalo  državu Kosovo

Ono što svima nama treba da bude jasno, verujem, svima je jasno da je ovo trajni  projekat, to nije privremeni projekat, nije  to bilo proglašenje  privremene nezavisnosti i nije ostavilo  prostora, nikada za da se pregovara u bilo kom trenutku.

Verujem da je tokom ovih godina od proglašenja nezavisnosti, posebno od 2011. nadalje, kada je Kosovo pokazalo volju da uđe u proces dijaloga, na  uporno  insistiranje  i  naših  međunarodnih  partnera, vizijom za  normalizuju odnosa između naše dve države.

Nažalost, kao što ste rekli i vi  predsedniče Akademije, bilo je situacija kada institucionalni nosioci Republike Kosovo nikada nisu bili sasvim jasni u vezi sa ovim procesom i konačnim rezultatom ovog procesa. Možda iz dobre volje za iskazivanjem volje Kosova prema ovom procesu u određenim trenucima tokom ovih godina dijaloga, činjenica je da su preduzete akcije koje nisu bili  mehurići koji su se rastopili, već su ostali tamo gde su bili do  dan danas, nakon mnogih ovih godina. Ali, za nas je to jasan put koji moramo slediti i ja vam garantujem u ime Vlade Republike Kosovo i ove vladajuće koalicije da smo osnovani   kao koalicioni partneri i kao Vlada stekli smo legitimitet pred poslanicima, predstavnicima naroda Kosovan na nekim premisama koje su dogovorene pre formiranja ove vlade, što je u suštini vezano za trajnost projekta sa Kosovom kao nezavisnom i suverenom državom.

Tokom ovih dana od kada sam preuzeo funkciju intenzivno sam sarađivao sa kolegama iz vladinog kabineta, imao sam intenzivne razgovore sa našim partnerima u glavnim centrima u Briselu, prvobitno u Vašingtonu u Berlinu i Parizu, kako bismo još jednom potvrdili našu volju, kao  Vlade  da uđemo u proces dijaloga, ali istovremeno predstavljajući  partnerima naš pristup kao vladajuće koalicije  ovom procesu.

 

Dozvolite mi da ukratko prođem kroz glavne tačke našeg okvira za dijalog. Neću da ga  nazivam platformom, jer bi platforma bila tada kada bismo o tome razgovarali sa vama i sa svim političkim snagama u zemlji, civilnim društvom i sa ljudima koji su bili uključeni u proces dijaloga, ne samo od 2011. godine naovamo, nego  i u raznim procesima tokom devedesetih i nakon toga

Obaveštavam vas da sam imao sastanke sa liderima političkih stranaka, parlamentarnih grupa, takođe sam poslao poziv opoziciji. Deo opozicije uopšte nije reagovao, deo opozicije je izrazio volju, ali nismo  uspeli se  sastati i predstaviti ovaj  pristup nove vlade prema procesu dijaloga. Ovo je  sada naša platforma, ovo je naš okvir za dijalog. Dijalog će se odvijati samo na osnovu Ustava Kosova. Dijalog vodi premijer zemlje. Poslednjih nedelja i meseci bilo je mnogo različitih diskusija. Neću se nadmetati sa drugim institucionalnim podređenima, jer su moje ustavne nadležnost  jasne  o svim   pitanjima , uključujući i proces dijaloga, ali posebno u procesu dijaloga, moje nadležnosti, ka  premijer su betonirane  presudom  Ustavnog suda.

Što se tiče principa dijaloga, postoje tri glavna kojih ćemo se pridržavati u vezi s tim. Dozvolite mi da vam kažem da neću reći ništa novo, osim onoga što smo stalno govorili, ali je od interesa  da to potvrdimo i prihvatimo zajedno i damo podršku u svim pravcima.

Dakle, prvi princip  je da se o teritorijalnom integritetu Republike Kosovo ne može pregovarati. Ne želim kao građanin, niti kao premijer, niti imam mandat da raspravljam o teritorijalnom integritetu Republike Kosovo.

Drugo, u sporazumu koji treba postići za normalizaciju odnosa radi međusobnog priznavanja, a koji sporazum mora osigurati da sukob između Kosova i Srbije nestane jednom zauvek.

Drugi princip  je da  o  ustavnom i državnom  oranizovanju   Kosova,  se ne može pregovarati. Nema  srednje  vlasti.

I treći princip, sporazum koji treba da se postigne, mora biti u skladu sa duhom Ustava Republike Kosovo. Ovo su tri osnovna principa kojima  ćemo se rukovoditi  u procesu dijaloga.

Kod ciljeva dijaloga, šta mi ciljamo u procesu dijaloga?

 

Prvo je međusobno priznavanje. Nijedan sporazum nema smisla koji ne predviđa međusobno priznavanje. Ne privremena recipročna poznanstva, kao model dveju Nemačke ili drugi međunarodni

modeli kao što su pomenuti po raznim okruglim stolovima, nego recipročno priznavanje koje nam obezbeđuje sedište u UN, odmah, obezbeđuju nam mesta u UN, a takođe nam obezbeđuje i neposredno priznavanje od pet zemalja EU-a koje nas još nisu priznale.

A osim toga, mi onda ulazimo u redovne procese evro-atlantskog članstva, članstvu u EU i NATO-u, kao i svaka druga država koja teži da se pridruži EU i NATO-u.

Naš cilj u ovom sporazumu je da rešimo sva otvorena pitanja između dve zemlje, nestale osobe, ratnu štetu, nasledstvo bogatstva bivše Jugoslavije, povratak penzija, artifakti i dugu listu pitanja koja su u čekanju da se reši.

Ali ja verujem da će se, uz međusobno priznavanje i članstvom u UN-u, ta pitanja lakše rešavati u skladu s međunarodnim konvencijama koje je potrebno sprovoditi za normalizaciju odnosa između dve zemlje. Ono što je važno kao suštinski cilj procesa dijaloga jeste ukidanje Rezolucije 1244. To su ciljevi koje mi hoćemo postići u procesu dijaloga.

 

Što se tiče organizacije procesa, to je ono što smo nameravali da prvo formalizujemo Forum lidera parlamentarnih političkih stranaka, koji će forum biti konsultativan da bi se gradio potrebni politički konsenzus u zemlji. Ovaj forum neće preuzeti bilo kakvu nadležnost koju imaju Premijer, Skupština, predsednik ili druge institucije. To će biti forum kojeg ću ja informisati o stavu kojeg ću zauzeti kao premijer u procesu dijaloga, i nakon svake runde dijaloga detaljno ću ih obaveštavati o napretku kojeg smo postigli u procesu dijaloga.

 

Do sada, kao što sam rekao na početku, sreo sam se sa liderima političkih stranaka koje su deo ove koalicije, takođe smo pozvali opoziciju i odavde ih pozivam da pristanu da slušaju naš pristup ovom procesu i da postanu deo procesa.

Drugo: ja unutar kabineta premijera ću osnivati Savet eksperata za dijalog i ovde smo mislili da uključimo ljude eksperti iz civilnog društva, iz akademske oblasti uključujući Akademiju i druge akademske institucije, ljude koji imaju iskustva u procesima dijaloga iz pregovora , iz Rambujea, iz pregovora Beča i procesa dijaloga poslednjih godina.

 

Savet eksperata će pružiti ekspertizu za Premijera, za našu ekipu Vlade koji će učestvovati u procesu dijaloga i za forumu političkih lidera, zavisno od njihovog interesovanja za pružanje stručnosti u različitim oblastima. Ja očekujem da će Akademija nauka igrati centralnu ulogu u tom pogledu. Treće, u vezi sa organizacijom procesa dijaloga, zatražiću od Skupštine Republike Kosovo da uspostavi Parlamentarnu Komisiju za dijalog, na osnovu poslovnika Skupštine, u kome učestvuju sve parlamentarne grupe, koju komisiju treba predvoditi opozicija i koja će komisija izbliza pažljivo nadzirati proces dijaloga.

 

Ovo je naš okvir za dijalog, ovo su naši principi dijaloga, to su naši ciljevi i to je način kojim ćemo pristupiti. U toku ovog procesa uveravam vas da ćemo biti potpuno transparentni jer ne postoji ništa što bi trebalo raditi za zatvorenim vratima. Naša orijentacija je za jedan prestaje sukob sa Srbijom. Kao što ste videli na sastanku Vlade u subotu, složili smo se u dogovoru sa našim međunarodnim partnerima da uklonimo prepreke dijaloga. Sada sam tokom ovih dana dobijao dosta kritika uglavnom od opozicije, i drugih ljudi na političkoj sceni, raznih analitičara. Ja verujem da, kako smo mi pokazali volju kao društva da otvorimo mogućnost dijaloga i mirnog rješavanja pitanja između dve zemlje, vjerujem da moramo nastaviti sa ovom tradicijom. Imamo dogovor sa našim glavnim partnerima da potaknemo dijalog, da uklonimo prepreke dijalogu kako što je percepcija naši međunarodni partneri i zadržavamo pravo kao suverena država da ako ne bude postignut napredak u razumnom roku u procesu dijaloga, mi ćemo iskoristiti svoja prava kao nezavisna država da nametnemo sve mere reciprociteta koje su deo kosovskih zakona, nisu administrativne radnje vlade, ministarstava odvojeno, nego su deo zakona koji su na snazi u Kosovo.konačan sporazum kojim se zauvek

 

Zahvaljujem vam na pažnji i što ste mi pružili priliku Predsedniče da se obratim vama akademicima, Akademiji nauka, i putem medija i svim građanima Kosova, i ostajem otvoren za saslušanje vaših predloga pre nego što finalizujemo platformu koju takođe ćemo ga predstaviti našim međunarodnim partnerima.

 

Ja sada sam dogovarao sastanke sa ambasadorima QUINT-a, i početkom sledeće nedelje sa svim ambasadorima EU-a u Prištini i posle toga očekujem posete visokih predstavnika prijateljskih zemalja i u Prištini i posete vlada vani da će se videti još jednom da potvrdimo ovu poziciju i nadam se da ćemo ući sa brzom dinamikom zaključenja ovog procesa.

 

Ovaj proces je važan za naše evro-atlantske integracije, ne samo naše, već i čitave regije. U mom je interesu da vam to jasno iznesem kao što smo to javno objavili ovih dana na svim sastancima koje sam imao sa ambasadorima ključnih zemalja EU-a i koji su u istom pravcu da podržavaju sporazum koji vodi obostranom priznavanju. Oni podržavaju sporazum koji ne razmatra pitanja teritorijalne integritete, jer bi to otvorilo mnoge druge probleme. Verujem da je ovo snažna podrška ovih prijateljskih zemalja da nam osiguraju kao nosioce institucija i kao društvo koja ne treba se bojati da uđemo u ovaj proces i zaključimo jednom zauvek.

 

Hvala vam ponovo na pažnji!

Dnevni agenda

Sve