07.11.2019

Premijer na dužnosti, Haradinaj je u razgovoru sanovinarima govorio o dostignućima i izveštaju o radu„Vlade Haradinaj II“

Priština, 7. novembar 2019

Premijer Republike Kosovo, na dužnosti, Ramush Haradinaj, održao je konferenciju za štampu na kojoj je predstaviodostignuća i izveštaj o radu Vlade Haradinaj II.

U obraćanju novinarima, premijer na dužnosti Haradinaj rekaoje da je vlada pod njegovim upravljanjem usvojila 140 nacrtazakona, 70 podzakonskih akata odobrenih na sastancima vlade, 256 podzakonskih akata koje su doneli ministri u okviru svogdelokruga.

Ovom prilikom je aktuelni premijer Haradinaj rekao da 29 nacrta zakona direktno utiče i posvećeno je ekonomskomrazvoju. Istovremeno, 18 odluka Vlade odnosi se nameđunarodne zajmove, 15 odluka za ekonomske zone naKosovu, 42 odluke su takođe sa direktnim finansijskim uticajemna ekonomiju. Odobreno je 10 razvojnih dokumenata, 22 međunarodna sporazuma, 4 odluke imaju uticaja na oblast energetike “, rekao je premijer na dužnosti Haradinaj.


Premijer Haradinaj je dalje rekao da je u tom periodu odobreno41. važnih koncept dokumenata, odobren je budžet za 2019. godinu, koji iznosi 2 milijarde 374 miliona eura, 612 milionaeura, je veći budžet nego u 2017. godini , ili za 32 posto više u roku od dve godine.

Bruto rast domaćeg proizvoda za 2019. godinu je 4.7 odsto, štoje najviše do sada, a kapitalne investicije u 2019. godini dostiglesu 700.89 miliona evra, ili 329 miliona više nego u 2017godini.“, rekao je premijer na dužnosti, Haradinaj.

Premijer na dužnosti, Haradinaj je rekao da je broj zaposlenih od 2017. do jula 2019. porastao za 30.648 ili 10 procenata.

Posebni trenuci koji, prema rečima premijera Haradinaja imajuposebnu težinu, su potpuna primena Zakona o Trepči, zakona o Vojsci, energetska nezavisnosti, Zakona o platama, Zakona o prestonici, odluke koje će zaista imati trajne efekte kako zaunutrašnji društveno-ekonomski razvoj, tako i za bezbednost, alii za položaj Kosova u regionu i šire.


Premijer na dužnosti, Haradinaj je takođe podneo materijalekoje je vlada pripremila za dijalog u različitim fazama, istovremeno političke pozicije poznate kaodokument o poziciji“ u pojedinačnim trenucima.

Zahvaljujući se na vremenu i saradnji tokom ovih godina, premijer na dužnosti, Haradinaj, je odgovarao na pitanjanovinara koja su se odnosila na liberalizaciju viza, obrazovanje, politički razvoj u zemlji i pitanja od značaja za zemlju i građane.