Lični podaci

Rođen 3. jula 1968 u Glođanu (Kosovo)

Državljanstvo: Kosovsko

Bračni status: oženjen, troje dece

Stručno iskustvo

08.02.2018

Poslanik skupštine Kosova

(šesti saziv)

 

07.2014 – 02. 2016

Poslanik skupštine Kosova

(Peti saziv)

 

12.2004 – 03. 2005

Premijer Vlade Kosova

 

02.2002 – 12.2004

Član komisije za međunarodne odnose

 

11. 2001- 11.2004

Poslanik skupštine Kosova

(Prvi saziv)

 

02. 2001- 12.2001

Član Administrativnog Saveta Kosova – IAC

 

05. 2000

Predsednik Alijanse za Budučnost Kosova

 

09. 1999 – 04. 2000

General major i Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK)

Obrazovanje

2006 – 2007

Master u naukama  mendžerskih usluga
College of applied science and technology of the Rochester Institute of Technology, USA

 

2001 – 2004

Diploma – Pravnog fakulteta – Prištinski Univerzitet

Knjige o R. Haradinaj

2014

The Kosovo Indictment (Hag Ramush Haradinaja) Michael O’Reilly

 

2001

Paqja e Gjeneralit (Dijalog sa komandantom Ramushon Haradinajem) – Bardh Hamzaj

 

1999

Rrëfimi për luftën dhe paqen (Dijalog sa komandantom Ramushon Haradinajem) – Bardh Hamzaj

Jezici

Ramush haradinaj, osim maternjeg jezika  govori engleski, francuski i srpski jezik