26.11.2019

Vlada Kosova donosi odluku da pošalje kontingent BSK za pomoč u Republiku Albaniju i donosi odluku da dodeli Albaniji 500 000 evra.

 

  1. sednica

 Priština, 26. novembar 2019

Kontingent BSK, kosovska policija, javna preduzeća kao TREPCA – spasilački tim; Rudnika Artana, tim spasilačke čete; Kosovska energetska korporacija (KEK), vatrogasna jedinica; Kompanije za održavanje koje je ugovorilo Ministarstvo za infrastrukturu i sve ostale bezbednosne institucije mobilizovane su i da izađu u pomoć Republici Albaniji, posle današnje odluke Vlade Republike Kosovo na vanrednoj sednici odfržanoj nakon tragedije i vanredne situacije, praćen snažnim zemljotresom koji je pogodio Albaniju.

Kako je započela vanredna sednica, vladin kabinet je održao minutu ćutanja u čast žrtvama zemljotresa u Republici Albaniji, gde je premijer Ramush Haradinaj izrazio saučešće zbog izgubljenih života u Albaniji i za sve drugi pogođene ovom tragedijom. Premijer na dužnosti Haradinaj upoznao je kabinet Vlade sa koracima koje treba preduzeti na osnovu važećih zakona o tragediji u inostranstvu

Prema Zakonu br. 04/l-177 o raspoređivanju Kosovskih bezbednosnih snaga u inostranstvu, u 8 humanitarnih operacija predviđa se; Upučivanje kontingenta BSK u humanitarnim operacijama vrši se na osnovu zahteva za pomoć države prijemnice, u skladu sa međunarodnim sporazumima, na poziv bilo koje međunarodne organizacije, ili na zahtev bilo koje države članice međunarodne bezbednosne organizacije, kao i sa rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija.

Odluku o upućivanju kontingenta BSK u inostranstvo radi humanitarnih operacija donosi Vlada Republike Kosovo, na osnovu predloga ministra BSK ili bilo kog ministra Vlade Republike Kosovo, u zavisnosti od koga je zahtev upućen. Predsednik Republike Kosovo, nakon što donese odluku Vlade, odobrava otpremu kontingenta BSK i obaveštava Skupštinu Republike Kosovo. Nakon ovlašćenja predsednika, premijer ovlašćuje ministra BSK da naloži slanje kontingenta BSK u inostranstvo.

Nakon odluke vladinog kabineta da pošalje kontingent BSK u Albaniju radi pomoći, premijer na dužnosti, Haradinaj je doneo odluku da pošalje kontingent kosovske policije, i druge bezbednosne timove iz javnih preduzeća i odluku da kompanije za održavanje puteva na Kosovo pošalje za  davanja na koriščenje teške mehanizacije, za pomoć spasilačkim timovima u Albaniji.

Danas je Vlada Republike Kosovo odlučila da dodeli finansijsku sumu od 500 hiljada evra za Albaniju.

Premijer na dužnosti Haradinaj, na današnjem sastanku Vlade Republike Kosovo, takođe zahtevao da kosovske institucije ispune sve aspekte protokola potrebne u slučajevima zemljotresa na Kosovu.

„Pozivam javne institucije, kao što su bolnice, škole i druge institucije, da se odmah pozabave protokolima o mobilizaciji za nacionalna vanredna stanja, uključujući imenovanje odgovornih lica, planove evakuacije i odgovorne za ove vanredne situacije“, rekao je premijer n dužnosti Haradinaj, o koracima i postupcima koje treba slediti u takvim slučajevima.

Takođe u vezi sa ovom činjenicom, znajući da Kosovo takođe može biti pogođeno takvim katastrofama, premijer na dužnosti Haradinaj zatražio je od Agencije za upravljanje u kriznim situacijama da odmah proceni na nivou države sistem alarma i signalizacije  za situacije ove prirode i da se preduzmu potrebni koraci da bi bili u stanju pripravnosti. „Prema Ustavu i zakonima, ako se takva situacija dogodi na Kosovu, predsednik Republike Kosovo, nakon konsultacija sa Vladom i Skupštinom, može naložiti mobilizaciju Kosovskih bezbednosnih snaga da pomognu u vanrednom stanju“, rekao je premijer na dužnosti Haradinaj, objašnjavajući da Savet bezbednosti Republike Kosovo, samo za vreme vanredne situacije vrši izvršne funkcije ograničene na funkcije koje se posebno odnose na vanredno stanje.

Za vreme vanrednog stanja, Savetom bezbednosti Republike Kosovo predsedava predsednik Republike Kosovo, u skladu sa zakonom. Za vreme vanrednog stanja, Savet bezbednosti Republike Kosovo usko sarađuje sa Vladom, Skupštinom i međunarodnim organima.

Na kraju vanredne sednice Vlade Republike Kosovo, premijer na dužnosti, Haradinaj je rekao da se oseća duboko pogođenim tragedijom koja je zahvatila Albaniju i njen  narod.

„Misli i molitve celog našeg naroda u ovom trenutku su sa građanima Albanije, našim sunarodnicima, svima onima koji su izgubili život, njihovim porodicama, porodicama povređenih i svima koji su pogođeni ovom katastrofom“, rekao je premijer na dužnosti  Haradinaj.