16.10.2020

Saopštenje za medije

Priština, 16. oktobar 2020.

U skladu sa zakonskim nadležnostima i na osnovu preporuka ministarke finansija, danas je premijer Republike Kosovo g. Avdullah Hoti doneo odluku o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora Carine Kosova i generalnog direktora Poreske administracije Kosova.
U skladu sa relevantnim zakonima na snazi, premijer Hoti imenovao je g. Bajram Rexha, kao vršioca dužnosti generalnog direktora Carine Kosova, i g. Ekrem Hysenaj, kao vršioca dužnosti generalnog direktora Poreske administracije Kosova.