05.11.2019

Vlada je odobrila odluku o dodeli budžetskih sredstava i odluku o ponovnom ukopu Afrima Zhitie, Fahri Fazliua, Bahri Fazliua i Agrona Rahmana

Priština, 5. novembar 2019

Vlada Republike Kosovo,na dužnosti, kojom je predsedavao premijer na dužnosti, RamushHaradinaj, održala je 113. sastanak na kome je donela odluke u oblastima svoje ustavne i pravne odgovornosti.

Postupajući na zahtev Ministarstva finansija, Vlada, na dužnosti, je usvojila odluku o uštedama i izdvajanjima među budžetskim organizacijama za 2019.godinu. Odluka je zasnovana na članu 15. Zakona o budžetu Republike Kosovo za 2019.godinu. Nacrt je sastavljen na osnovu uštede koje su budžetske organizacije proglasile za finansijsku 2019. godinu i namenjene su povećanju efikasnosti izvršenja budžeta na kraju fiskalne 2019. godine.

Premijer na dužnosti, Ramush Haradinaj ocenio je da će odluka obezbediti dalju podršku i brigu posebno za socijalne kategorije. Preko 31 miliona evra koje su uštedele budžetske organizacije identifikovano je i biće raspoređeno Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu javne uprave, Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Univerzitetskoj bolničkoj, kliničkoj službi Kosova i Fondu zdravstvenog osiguranja.

Vlada je na današnjem sastanku razmotrila Izveštaj trezora o prihodima i rashodima za devetomesečno razdoblje 2019.godine. Izveštaj pokazuje da su ukupni prihodi u ovom periodu iznosili milijardu i 676 miliona eura, dok su rashodi u vrednosti od milijardu i 407 miliona evra.

Na današnjim sastankom odobrena je odluka o ponovnom ukupu narodnih palih boraca, Afrima Zhtije, Fahri Fazliua, Bahri Fazliua i AgronaRrahmanija na kompleksu groblja palih boraca u Velaniju.

Vlada je izdvojila 42.000 evra za angažovanje eksperata koji će raditi na dobijanju finansijskih sredstava od projekata MCC-a.