29.07.2020

Vlada je odobrila odluku o mesečnim dodacima za zdravstveno osoblje

 

 

(18. sastanak Vlade)

Priština, 29. jul 2020.

 

Na čelu premijera Avdullaha Hotija, Vlada Kosova održala je svoj 18. redovni sastanak na kome je usvojila odluke i politike u oblasti svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

 

Vladin kabinet je u principu odobrio inicijativu za potpisivanje trostranog finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, Evropske unije i Severne Makedonije za program prekogranične saradnje IPA II između Republike Kosovo i Republike Severna Makedonija. Ukupni iznos za 2020. godinu u ovom programu je 1.270.589 eura (milion dvesto sedamdeset hiljada petsto osamdeset i devet).

 

Odlukom koja je odobrena na današnjem sastanku utvrđena je kalendarska stopa akcize na duvan prema kalendaru, počevši od 48 eura po kilogramu koji će se primenjivati od 1. septembra ove godine, dok će od 1. januara 2021. biti 49 evra, od 1. januara 2022. 51 evro, od 1. januara 2023. godine 53 evra, a od 1. januara 2024. 55 evra po kilogramu.

 

Takođe je usvojena odluka o nacrtu programa ekonomskih reformi 2021-2023. Ovaj program će pripremiti Vlada Kosova u okviru dijaloga između Republike Kosovo i Evropske unije o ekonomskom upravljanju. Program ekonomskih reformi zasnovan je na makrofiskalnom okviru, prioritetima strukturne reforme, Vladinom programu 2020-2023 i Nacionalnoj strategiji razvoja 2016-2021.

 

Nakon rasprave i razmatranja, Vlada je usvojila odluku o odobravanju mesečnih naknada za zdravstveno osoblje, za dodatni angažman u julu i avgustu 2020. godine i za direktno izlaganje riziku od infekcije njihovim radom tokom lečenja pacijenata s’virusom Covida-19. Prema odluci, zdravstveno osoblje, prema unapred utvrđenim kriterijumima, imaće ostvariće dobit od dodatnih 300 evra.

 

Odobrene su tri preliminarne odluke o eksproprijaciji nepokretnosti u javnom interesu, na današnjem sastanku od Vlade:

– Imovine koja je predmet realizacije projekta „Uspostavljanje Memorijalnog centra za genocid nad Albancima“ Bllace 1999 „;

– nekretnine koje su predmet izgradnje Nacionalnog puta Priština-Mitrovica, segment Gojbule – Smrekovnica; i

– Imovine koja je predmet realizacije projekata opštine Glogovac: „Lokacija za groblja“ u donjem Zabelu, Životinjska pijaca u Novom Čikatovu, Proširenje ekonomske zone u Drenasu u Gornjoj Korrotici, i izgradnja postrojenja za otpadne vode i industrijski poslovni park – Glogovac.

 

Vlada Republike Kosovo usvojila je polugodišnji izveštaj o budžetu Republike Kosovo za 2020. Izveštaj sadrži rezime i glavna kretanja budžetskih prihoda i rashoda za ovaj period. Izveštaj takođe sadrži sažetu analizu za ovaj period, odražava prihode institucija naplate na centralnom i lokalnom nivou, detalje prihoda po vrsti poreza i poređenja sa prethodnim periodima i projekcije budžeta.

 

Rashodi za ovaj polugodišnji period bili su 933,73 miliona eura, što predstavlja 37% planiranih rashoda. Rashodi su zabeleželi porast u odnosu na isti period prošle godine za 38,7 miliona eura. Treba napomenuti da je ovaj period upoređen sa izvršenjem hitnih mera paketa Vlade Republike Kosovo, kao i sa troškovima povezanim sa upravljanjem pandemijom COVID-19.

 

Izveštaj će biti prosleđen Skupštini Republike Kosovo u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti.

 

Na današnjem sastanku ministar zdravlja upoznao je vladin kabinet sa primenom vladinih odluka i merama za sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19. Nakon detaljnog informisanja ministra, premijer je zatražio da se aktivira Plan nacionalnog reagovanja i da se obezbedi bolja koordinacija međuinstitucionalnog delovanja u primeni mera za sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19.