23.03.2020

Vlada Kosova je održala svoju 15. sednicu

Priština, 23. mart 2020

Vlada Republike Kosovo je, na zahtev premijera, Albina Kurtija, održala svoju dopisnu petnaestu po redu, sednicu, na kojoj je usvojila dodatne mere za sprečavanje širenja virusa COVID-19 i nekoliko drugih oduka iz oblasti svojih ustavnih i pravnih odgovornosti.

Na zahtev Ministarstva zdravlja, Vlada Republike Kosovo je usvojila odluku o preduzimanju mera za sprečavanje i kontrolu širenja virusa COVID-19. Odlukom su predviđene sledeće mere:

1. Zabranjeno je kretanje građana i privatnih vozila od 24. marta 2020. godine, između 10:00 i 16:00 i od 20:00 do 06:00, osim za medicinske potrebe, proizvodnju, snabdevanje i prodaju osnovnih proizvoda (hrane i lekova za ljude i životinje / perad) i za usluge i aktivnosti koje se odnose na upravljanje pandemijama (suštinsko vladino i opštinsko rukovodstvo i osoblje iz ovih sektora: zdravstvo, bezbednost i državna uprava);

2. Dozvoljen je slobodan promet privrednim subjektima koji su klasifikovani kao najvažniji prema NACE kodovima kojima Ministarstvo ekonomije, rada, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija dozvoljava da deluju u ovom vanrednom periodu vezanom za pandemiju COVID-19, kao i slobodan promet bez robe / usluga radi osiguranja lanca snabdevanja;

3. Kretanje na putu mogu da vrše ne više od dve osobe zajedno i uvek držeći udaljenost od dva metra od ostalih;

4. Zabranjeni su skupovi u svim sredinama – privatnim i javnim, otvorenim i zatvorenim – osim kada je to neophodno za obavljanje radnih zadataka za sprečavanje i borbu protiv pandemije i na kojima je dozvoljeno rastojanje dva metra od drugih. U slučaju smrti, sahrani mogu prisustvovati samo bliski članovi porodice pokojnika i lica koja obavljaju pogrebnu službu;

5. Institucije Vlade Republike Kosovo su dužne da preduzmu neophodne radnje za sprovođenje ove odluke.

Na ovoj sednici je takođe usvojena odluka kojom se od Kosovske agencije za privatizaciju traži da suspenduje, na neodređeno vreme, sve radnje vezane za nepokretnu imovinu pod njenom upravom. U obrazloženju ove odluke stoji da Vladin program 2020-2023 predviđa politike koje bi mogle promeniti trenutni status Kosovske agencije za privatizaciju i promeniti dugoročno upravljanje javnom i društvenom imovinom.

Vlada Kosova usvojila je odluku o poništavanju vladinih odluka o uspostavljanju ekonomske zone u Mališevu i odluka o eksproprijaciji nepokretne imovine koja je zahvačena uspostavljanjem ove zone u katastarskim zonama Banje, Belanica i Senik, Mališeva. U obrazloženju odluke stoji da su ove odluke suprotne Zakonu.

Na današnjoj sednici je razmatran i usvojen Koncept dokument o reformi pravosuđa u privrednoj pravdi. Koncept dokument je analizirao i identifikovao dosadašnji pristup poslovne zajednice i koliko dugo se bavio upravnim predmetima koji se odnose na ekonomska pitanja, a koji su posledica nedostatka trenutnih kapaciteta. Nakon analize procesa funkcionalne revizije sektora vladavine prava i nakon identifikovanja problema u primeni postojećih zakona, Koncept dokument je preporučio izmenu pravnog okvira kroz izradu novog zakona o privrednim sudovima

Kabinet je razmotrio i usvojio Koncept dokument o Centralnim krivičnim dosijeima (evidenciji) Kosova, u kojem se zaključuje da je Kosovo jedna od retkih zemalja koja je nadležnost vođenja krivične evidencije prepustila nadležnosti sudske administracije. Koncept dokument preporučuje izradu zakona o centralnom sistemu krivičnih evidencija Kosova, kojim bi se Ministarstvo pravde imenovalo kao telo nadležno za upravljanje ovim sistemom.

Pored toga je, Vlada usvojila Godišnji finansijski izveštaj za 2019.godinu. Izveštaj pokazuje da su ukupni prihodi za 2019. godinu iznosili 2 milijarde 222 miliona i 920 hiljada evra, dok su plaćanja bila 2 milijarde 152 miliona i 546 hiljada evra.

Dnevni agenda

Sve