06.06.2020

Vlada usvaja novu Uredbu o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije Premijera i ministarstava

 

 

 

3. sednica

 

 

Priština, 6 juni 2020.

 

Pod upravljanjem premijera Avdullah Hoti, Vlada Republike Kosovo održala je treću sednicu na kojoj je razmotrila i usvojila Uredbu o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije Premijera i ministarstava.

 

Ovom uredbom se utvrđuju oblasti administrativne odgovornosti Kancelarije Premijera i ministarstava u Vladi Republike Kosovo. Odredbe ove uredbe obavezuju: premijera, zamenike premijera, ministre, zamenike ministara, političke savetnike, spoljne političke savetnike, službenike u kabinetima i civilne službenike u Vladi Republike Kosovo.

 

Uredbom se definiše sastav Vlade Republike Kosovo od Premijera, zamenike premijera i ministara. Takođe se definiše da Vlada vrši izvršnu vlast u skladu sa i u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti.

 

Nova uredba definiše sastav Vlade Republike Kosovo od ovih ministarstava:

 1. Ministarstvo finasija (MF);
 2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR);
 3. Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS);
 4. Ministarstvo odbrane (MO);
 5. Ministarstvo infrastrukture (MI);
 6. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)
 7. Ministarstvo zdravstva (MZ);
 8. Ministarstvo pravde (MP);
 9. Ministarstvo ekonomije i životne sredine (MEŽS);
 10. Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore (MIPD);
 11. Ministarstvo obrazovanja i nauke (MON)
 12. Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ);
 13. Ministarstvo trgovine i industrije (MTI);
 14. Ministarstvo Pushtetit Lokal (MPL);
 15. Ministarstvo za zajednice i povratak (MZP);
 16. Ministarstvo regionalnog razvoja (MRR);

 

Na sednici je Vlada takođe usvojila odluku kojom se potvrđuje volja Vlade Republike Kosovo na daljem prosleđivanju radi razmatranja u Skupštini Republike Kosovo sledećih odluka:

 

 1. Odluka br. 06/15, od 23.03.2020. za usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
 2. Odluka br. 02/23, od 08.04.2020. za usvajanje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo i Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat jačanja finansijskog sektora;
 3. Odluka br. 05/26, od 23.04.2020. za usvajanje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o zajmu između Republike Kosovo i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat razvoja otpadnih voda u Gnjilanu;
 4. Odluka br. 06/26, od 23.04.2020 o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Projekta o katastru nepokretnosti i geoprostorne infrastrukture između Republike Kosovo i Međunarodne asocijacije za razvoj;
 5. Odluka br. 07/26, od 23.04.2020, za usvajanje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma između Evropske unije i Republike Kosovo o učešću Kosova u programu Unije „Carina 2020“;
 6. Odluka br. 08/26, od 23.04.2020, za usvajanje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma između Evropske unije i Republike Kosovo o učešću Kosova u programu Unije „Fiskalis 2020“;
 7. Odluka br. 01/27 od 30.04.2020. za usvajanje Srednjoročnog okvira rashoda 2021 – 2023;
 8. Odluka br. 03/27 od 30.04.2020. za usvajanje Programa državnog duga 2021 – 2023.

 

Vladin kabinet je takođe usvojio odluku kojom se ukidaju sledeće Odluke Vlade Republike Kosovo:

 1. Odluka Vlade br. 01/14, od 20. marta 2020;
 2. Odluka Vlade br. 01/20, od ​​ marta 2020. godine, o postepenoj primeni reciprociteta kao principa u odnosima sa Srbijom;
 3. Odluka Vlade br. 01/37 od 30. maja 2020. o izmeni i dopuni Odluke Vlade br. 01/20, od ​​ marta 2020. godine, o postepenoj primeni reciprociteta kao principa u odnosima sa Srbijom.

 

Dnevni agenda

Sve